Vuoden 2022 paras HR-aiheinen pro gradu -kilpailun voitto meni LUT yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneelle Paula Strannille

to jouluk. 01 08:00:00 2022

Vuoden 2022 kilpailuun osallistui jälleen kovatasoinen joukko kilpailutöitä ja finaaliin valittiin kolme kilpailijaa.
Kilpailun voitti LUT yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistunut Paula Strann (KTM).
Paulan pro gradu -työn aiheena oli Adopting Artificial Intelligence to support knowledge work. Drivers of trust according to experts (suom.Tekoäly tietotyön tukena. Asiantuntijoiden näkemyksiä luottamuksen edellytyksistä).
Paulan työn ansioksi tuomaristo katsoi tulevaisuussuuntautuneisuuden, ihmiskeskeisen näkökulman tuomisen tekoälyyn, epätyypillisten tutkimusmenetelmien hyödyntämisen sekä kypsyyttä edustavan tutkimusotteen.
Valinnalla halutaan myös viestiä aiheen tuomaa tulevaisuuden haastetta henkilöstö- ja tietojohtamisen kannalta.
Opinnäytetyön ohjaajana toimi professori, KTT Kirsimarja Blomqvist ja toisena arvioijana nuorempi tutkija, KTM Pia Adibe.
Paulan työn pääset lukemaan täältä
HENRY ry:n järjestämän paras HR-aiheinen pro gradu -kilpailun voittaja saa palkinnoksi 1.000 euron tunnustuspalkinnon.

Kilpailun finaalissa olivat lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistunut Maija Elo (Tradenomi, YAMK) ja Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta valmistunut Satu Mäkelä (KTM).
Maijan tutkielman aiheena oli Työelämän joustot monimuotoisessa työyhteisössä – Case S-ryhmä ja tarkastajina toimivat opetuspäällikkö Kimmo Kallama ja lehtori Eila Minkkinen.
Maijan työn pääset lukemaan täältä.
Satun työn aiheena oli Henkilöstön kehittämisen merkitykset kunnissa - Diskurssianalyysi kuntien henkilöstöasiakirjoista. Työn vastuuohjaajana toimi professori Kalle Pajunen ja tarkastajana yliopiston lehtori Anna Heikkinen.
Satun työn pääset lukemaan täältä.

Lämpimät onnittelut voittajalle ja finalisteille!
Suuret kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille sekä heidän ohjaajilleen!