Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -opas


Esimies, tunnetko työntekijöidesi osaamisen? Hyödynnetäänkö työpaikallanne kaikkien osaamista? Entä tunnistatko osaamisen kehittämistarpeet? Tutustu Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -oppaaseen ja tulosta julisteet työpaikkasi seinälle.

Maahanmuuttajan on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta  monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin mitä työpaikoilla tarvitaan. Keiden osaamista jää hyödyntämättä? Miten osaaminen oikeastaan jäsentyy ja mitä ovat todelliset kehittämistarpeet monikulttuurisilla työpaikoilla Suomessa? Tässä julkaisussa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Lisäksi julkaisussa kuvataan  aahanmuuttaja- työntekijöiden osaamisen kehittämisen keinoja sekä esitellään käytännönläheinen osaamisen kehittämisen malli. Malli tukee maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, tunnistamista ja kehittämistä työpaikalla. Julkaisu pohjautuu Työsuojelurahaston tukemaan ja Työterveyslaitoksen johtamaan Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla - tutkimushankkeeseen (2015–2018). 

Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla