Uutiset

HR-viesti
Johtaminen###Valmennus###Yrityskulttuuri

Vaihto-opiskeluohjelmat oppilaitosten tapaan työpaikoille

15.05.2023

Vaihto-opiskeluvuodet ovat usein niitä mieleenpainuvimpia hetkiä opiskeluajasta. Sen lisäksi, että vaihto-opiskelulla on useita mieltä, kokemusta ja osaamista avartavia hyötyjä, voisi sen merkityksellisyyttä tutkia myös esimerkiksi motivaation, hyvinvoinnin ja tehokkuuden näkökulmasta.

Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Johtaminen###Yrityskulttuuri

Lahjat kertovat yrityksen kulttuurista

12.05.2023

Yrityksen kulttuuri ja identiteetti näkyvät konkreettisissa teoissa, jotka kuvastavat yrityksen, johdon ja henkilöstön nykyisiä arvoja ja toimintatapoja. Kulttuuria voidaan todentaa valinnoilla siitä, mihin rahaa käytetään - esimerkiksi lahjoilla omalle henkilökunnalle, asiakkaille ja kumppaneille, tai vaikkapa mahdollisille uusille työntekijöille. Liike- ja henkilökuntalahjat ovat yksi yrityksen identiteetin, työnantajamielikuvan ja kulttuurin näkyvimpiä konkreettisia tekijöitä, joilla on usein euromääräistä arvoaan merkityksellisempi viesti. Voiko kulttuuria kuitenkaan kehittää lahjavalinnoilla?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Johtaminen###Tiimit###Yrityskulttuuri

Arvot ja vastuullisuus korostuneet kriisiajan johtamisessa ja rekrytoinnissa

11.05.2023

Monilla aloilla vallitseva työvoimapula ja vallitsevat kriisit ovat näkyvästi korostaneet arvojen ja vastuullisuuden merkitystä organisaatioiden johtamisessa ja erityisesti rekrytoinnissa. Valko-, viher- tai pinkkipesu ei mene enää läpi, vaan organisaatioiden odotetaan olevan tosissaan mukana vastuullisuudessa.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen###Tiimit###Yrityskulttuuri

Toimiva yhteisö

10.05.2023

Johtajuuskulttuurin murroksessa eivät paina enää pelot, joissa työntekijä pohtii, kelpaanko minä tai saanko minä töitä. Uusia huolenaiheita on, pystynkö tekemään töitä muiden kanssa ja millä hinnalla. Työyhteisön sujuva toiminta ei tule ilmaiseksi. Työyhteisön jäsenille hinnaksi muodostuu oma panos ymmärtämään itseä ja muiden erilaisuutta. Työnantajalle panostuksen hinta näyttäytyy konkreettisesti aikana, joka kuluu työyhteisön ristiriitojen selvittelyyn. Voisiko resurssit jakaa toisin?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen###Yrityskulttuuri

Kaikki pallot ilmassa?

Voittava yrityskulttuuri on tasapainottelua keskenään vastakkaisten arvojen välillä - eikä tälle sirkusnumerolle ole loppua luvassa koskaan

09.05.2023

Kaikki haluavat rakentaa vahvan yrityskulttuurin - mutta miten temppu tehdään? Hollantilainen HR-guru Fons Trompenaars on tutkinut aihepiiriä vuosikymmenien ajan ja tietää, että eri taloissa voi olla eri reseptit, jotka silti luovat toivottua me-henkeä ja tekemisen meininkiä. Viime kädessä kulttuurin rakentaminen ja ylläpitäminen on kuitenkin yritysjohdon heiniä.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen###Yrityskulttuuri

Yrityssijoituksen isoin potentiaali ja riski on motivoituneessa yritysjohdossa

25.04.2023

Sijoittamisessa liikutaan riskin ja tuottopotentiaalin janalla. Kun korko- tai indeksisijoittaminen tuottaa matalalla riskillä pitkällä aikavälillä keskimäärin 5 % tuoton, vähimmäisodotus sijoitukselle start-up- tai kasvuyritykseen on pääoman kymmenkertaistuminen. Isoimmat yrityssijoitukset tekevät tyypillisesti toiset yritykset. Kun sijoitusta harkitaan, mitä kohdeyrityksessä arvioidaan?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen###Valmennus

Johdon uravalmennus mahdollistaa seuraavan ura-askeleen

24.04.2023

Korkojen nousu, inflaatio, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, pakotteet, energiakriisi, korona, materiaalien saatavuusongelmat. Enemmän kuin riittävästi syitä USA:ssa jo alkaneelle ja muualle laajentuvalle talouden taantumalle - ja sitä myötä työmarkkinan hidastumiselle. Vaikutukset iskevät ensimmäisenä yritysjohtoon, sillä yrityksen menestykset ja menetykset lasketaan sen saavutuksiksi. Kun tämän ajan johtajalle ilmaantuu tarve uramuutokselle, hän ei jää yksin vaan hankkii itselleen valmennusta samoin kuin mihin tahansa muuhun valmennustarpeeseen. Mistä siinä on kyse, mitä johtajan uravalmennukseen kuuluu?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Johtaminen###Koulutus###Rekrytointi###Tiimit###Yrityskulttuuri

HRx 2023 -tapahtuma oli yleisömenestys

21.04.2023

Kotimaan johtava vuosittainen HR-alan tapahtuma HRx 2023 järjestettiin maaliskuussa. Tapahtuman teemaksi valittu Kestävä työelämä herätti vilkasta keskustelua osallistujien keskuudessa. Ohjelma tarjosi monipuolisesti työkaluja kestävämmän työelämän luomiseen.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Valmennus

Paremman työkyvyn salaisuus piilee ennakoivissa toimissa

18.04.2023

Nykytyöelämän moninaiset kuormitustekijät haastavat työntekijöiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen. Oikean kumppanin johdolla ongelmat voidaan ratkaista ennen kuin ne eskaloituvat sairauspoissaoloiksi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen

Dialogista työpaikan dynamo?

Vuoropuhelun nimiin vannovat johtajat rakentavat uudenlaista työntekemisen kulttuuria

10.04.2023

Dialogisen johtamisen avulla voidaan kehittää lähijohtamista, kompetensseja ja organisaation tuottamia palveluja. Marjo Räsänen tutki väitöskirjassaan, kuinka dialogisella johtamisella voi osallistaa henkilöstöä ja hyödyntää kaikkien ideoita terveydenhuollossa.


Lue uutinen (hrviesti.fi)