Työnohjaus- ja coaching (TOC) -verkosto

HENRYn työnohjaus- ja coachingverkoston perusajatuksena on kollegiaalinen keskustelu, yhdessä oppiminen ja verkostoituminen. Tämä tapahtuu mm. järjestämällä vuosittain 6-8 tilaisuutta, joissa pääteemoina ovat kokemuspuheenvuorot sekä valmennuksellinen osaamisen kehittäminen työnohjaukseen ja coachingiin liittyen. Opitaan, ideoidaan, innostutaan ja tehdään yhdessä.

Tilaisuudet ovat avoimia aivan kaikille HENRYn jäsenille ja niiden ohjelma suunnitellaan kaikkien vetäjien sekä verkoston jäsenten yhteistyönä. Mikäli sinulla on toiveita yhteisten tilaisuuksien sisällön tai toteutuksen suhteen, niin laitathan viestiä vetäjille. Tilaisuuksia toteutetaan sekä kasvokkain että osin verkkovälitteisesti.

Verkoston toiminnan tavoitteena ovat:
- työnohjauksen ja coachingin käytön lisääminen sekä laajentaminen organisaatioissa
- erilaisten käytäntöjen ja kokemusten jakaminen sekä työnohjaukseen ja coachingiin liittyvien konkreettisten hyötyjen esille tuominen
- toimijoiden osaamisen lisääminen sekä yhteistyön vahvistaminen

Olet tervetullut mukaan verkoston toimintaan. Ilmoittaudu verkostoon oman jäsensivusi kautta (ruksaa verkosto ja tallenna).

Tutustu verkoston tuleviin tapahtumiin Tapahtumakalenterissa. Tiedotamme tapahtumista verkoston jäsenille myös sähköpostilla. 

Verkoston vetäjä:

Mira Silvonen mira.silvonen (a) coachingpartner.fi