WeAll-hanke

WeAll-hankkeessa tutkitaan, millaiset tekijät tukevat ja rajoittavat erilaisten ihmisten mahdollisuuksia työelämässä. Väestörakenteen muutokset, alueelliset erot, työn ja yksityiselämän yhdistäminen sekä organisaatioiden ja johtamisen käytännöt vaikuttavat näihin mahdollisuuksiin. Hankkeessa tarkastellaan työelämää iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja asuinpaikan näkökulmista. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa työelämän tasa-arvoa ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon vuoropuhelussa sidosryhmien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta: http://weallfinland.fi/fi/etusivu/

22.10.2020 järjestetyn WeAll-hankkeen loppuseminaarin Työelämän tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa tallenne on nyt julkaistu ja se on katsottavissa täältä.

Tilaisuudessa julkaistiin WeAll-tutkijoiden tutkimustuloksista ja sidosryhmien puheenvuoroista koottu kirja Työelämän tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa. Lataa kirja täältä. Kirjassa kerrotaan kattavasti hankkeemme tutkimustuloksista sekä sidosryhmien osuudesta ja näkökulmista.