Turun alueverkosto

Varsinaisen Suomen HENRYläiset ovat ottaneet tavakseen kokoontua kuukausittain ajankohtaisen teeman ympärille. Jatkamme hyvää käytäntöä myös vuonna 2018 ja vuoden teema on muuttuva HR-työ. Toki digitaalisia osallistumismahdollisuuksiakin hyödynnetään. Jäsenten toiveita ja ideoita otetaan myös vastaan.

Turun alueen HENRYläisistä toimintaamme on osallistunut kiitettävät 70 %, toiset jokaiseen tapaamiseen, jotkut vain muutamina kertoina. Verkostoituminen on koettu tärkeäksi ja jokaiseen alueverkostotapaamiseen on varattu aikaa myös keskustelulle, kokemusten vaihdolle ja verkostoitumiselle.

Toimintamme tarkoituksena on jakaa ajankohtaista tietoa, edistää jäsenten mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaamme!

Turun alueverkoston yhteyshenkilöt

Sinikka Leino
sinikka.leino (a) turkuamk.fi

Anna-Mari Siekkeli
anna-mari (a) sparrikumppani.fi