HENRY ry:n Vuoden paras HR-gradu -kilpailu 2022

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry käynnistää jo 17. kerran kilpailun parhaan henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu -tutkimuksen palkitsemiseksi. Tutkimuksen teemat voivat liittyä esimerkiksi työhyvinvointiin, johtamiseen, juridiikkaan, palkitsemiseen tai strategiaan. Muistutamme vielä, että kilpailuun voivat osallistua sekä yliopistojen gradu-ja diplomityöt että ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintojen opinnäytetyöt.

Kilpailun kriteerit:

Palkittavan työn valinnassa huomioidaan erityisesti

  • uusi ja tuore näkökulma henkilöstöjohtamiseen 
  • laadukas tutkimus- tai kehittämistyön toteuttaminen
  • työn tuottama lisäarvo käytännön henkilöstötyötä tekeville HR-ammattilaisille

Palkittava työ voi olla empiirinen tai käsitteellinen tutkimus.

Kilpailuun jätettävien töiden tulee olla yliopiston tai ammattikorkeakoulun muodollisesti hyväksymiä 1.1.2021 jälkeen. Lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen kilpailuun jättää pro gradu -tutkimuksen valvoja tai ohjaaja.

Hakemukseen liitetään:

  • lyhyt yhteenveto (abstrakti, 1-2 liuskaa) työstä
  • tiedekunnan tai laitoksen arviointi ja perustelut palkinnon saamiseksi (1-2 liuskaa)
  • gradutyö/opinnäytetyö kokonaisuudessaan (mielellään pdf-muodossa)
  • gradutyön/opinnäytetyön tekijän yhteystiedot (tämä on tärkeä, jotta voimme kutsua jatkoon pääsevät henkilöt esittelemään työnsä arviointiryhmälle)

Pyydämme sinua ystävällisesti lähettämään ehdotuksesi Vuoden paras HR-gradu -kilpailuun viimeistään pe. 30.9.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henry@henry.fi otsikolla HR-gradu 2022.

Arviointiryhmä:

Hakemusten perusteella tehdään esikarsinta, jossa valitaan finalistit. Valinnan finalisteista tekee Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöryhmä, johon kuuluvat

- professori, FT Matti Vartiainen Aalto-yliopistosta
- dosentti, KTT Mikko Luoma Vaasan yliopistosta
- professori, TkT Satu Teerikangas Turun yliopistosta
- yliopettaja, FT Martin Stenberg Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta
- toiminnanjohtaja, OTK, VT Marita Salo Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:stä

Finalistit esittelevät työnsä erillisessä tilaisuudessa arviointiryhmälle, joka valitsee palkinnon saajan sekä mahdolliset kunniamaininnan saajat.

Voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon ja kunniamaininnan saajat kirjapalkinnon.