HENRY ry:n vuoden paras HR-gradu -kilpailu 2024

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry käynnistää jo 19. kerran kilpailun parhaan henkilöstöjohtamisen alalta tehdyn pro gradu -tutkimuksen palkitsemiseksi. Tutkimuksen teemat voivat liittyä esimerkiksi työhyvinvointiin, johtamiseen, juridiikkaan, palkitsemiseen tai strategiaan. Muistutamme vielä, että kilpailuun voivat osallistua sekä yliopistojen gradu-ja diplomityöt että ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintojen opinnäytetyöt.

Kilpailun kriteerit:

Palkittavan työn valinnassa huomioidaan erityisesti

 • uusi ja tuore näkökulma henkilöstöjohtamiseen
 • laadukas tutkimus- tai kehittämistyön toteuttaminen
 • työn tuottama lisäarvo käytännön henkilöstötyötä tekeville HR-ammattilaisille

Palkittava työ voi olla empiirinen tai käsitteellinen tutkimus.

Kilpailuun jätettävien töiden tulee olla yliopiston tai ammattikorkeakoulun muodollisesti hyväksymiä 1.1.2023 jälkeen.

Hakemus ja liitteet:

 • vapaamuotoinen hakemus, jonka lähettää kilpailuun osallistuvan opinnäytetyön tai pro gradu -tutkimuksen valvoja tai ohjaaja
 • lyhyt yhteenveto työstä (abstrakti, 1-2 liuskaa)
 • opinnäytteen arvosanaa koskeva lausunto (1-2 liuskaa)
 • gradutyö/opinnäytetyö kokonaisuudessaan (mielellään pdf-muodossa)
 • gradutyön/opinnäytetyön tekijän yhteystiedot (tämä on tärkeä, jotta voimme kutsua jatkoon pääsevät henkilöt esittelemään työnsä arviointiryhmälle)

Pyydämme sinua ystävällisesti lähettämään ehdotuksesi Vuoden paras HR-gradu -kilpailuun viimeistään ma. 30.9.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen henry@henry.fi otsikolla HR-gradu 2024.

Välitäthän viestiä eteenpäin aiheeseen liittyviä graduja/opinnäytetöitä ohjaaville henkilöille organisaatiossasi.

Arviointiryhmä:

Hakemusten perusteella tehdään esikarsinta, jossa valitaan finalistit. Valinnan finalisteista tekee kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat

 • professori (emer.), FT Matti Vartiainen Aalto-yliopistosta
 • dosentti, KTT Mikko Luoma Vaasan yliopistosta
 • professori, TkT Satu Teerikangas Turun yliopistosta
 • yliopettaja (emer.), FT, VTM Martin Stenberg Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta
 • toiminnanjohtaja, OTK, VT Marita Salo Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:stä

Finalistit esittelevät työnsä erillisessä tilaisuudessa tuomaristolle, joka valitsee kilpailun voittajan sekä mahdolliset kunniamaininnan saajat.

Voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon.