Yhteensattumia -tutkimushanke käynnistynyt

Yhteensattumat ovat usein ratkaisevassa asemassa onnistumisten ja luovien ratkaisujen taustalla, silti niistä puhutaan vähän. Tänä syksynä käynnistyneessä Yhteensattumia -hankkeessa kehitetään työpaikkojen valmiuksia tarttua sattuman tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkeessa luodaan myös parempia edellytyksiä psykologiselle turvallisuudelle, joka tukee yhteensattumien mukanaan tuomien ideoiden ja ongelmien jakamista ja katseen suuntaamista uuden äärelle.

HENRY ry on mukana hankkeessa. Hanke toteutetaan 9/2018-3/2021. Hankkeesta vastaa Työterveyslaitos ja sitä rahoittaa Työsuojelurahasto
Lisätietoja hankkeesta täältä.