Keski-Suomi

Suomen Ateena, kansakoulun kehto - perinteitä riittää inhimillisen kehittymisen alueella täällä Keski-Suomessa. Tämän alueen HENRYläiset kokoontuvat 3 - 4 kertaa vuodessa ajankohtaisten teemojen ympärillä. Tarkoituksena on tukea verkostoitumista kollegojen kesken sekä saada näkökulmia ja tukea omaan työhön. 

Tervetuloa mukaan paikallistason toimintaan!