Uutiset - 2023

HR-viesti
HR-järjestelmät###Yrityskulttuuri

ChatHR

29.11.2023

Tekoäly mullistaa markkinoinnin, myynnin ja itse tuotannon - mutta miten on henkilöstöhallinnan laita?

Lue uutinen (hrviesti.fi)
Sisustussuunnittelu

Stailaamisen edelläkävijäksi sattumalta

Sisustusalan yrittäjän arki täyttyy mukaansatempaavista projekteista

26.11.2023

Televisiosta tuttu sisustussuunnittelija Niina Ahonen on ollut lapsesta saakka kiinnostunut sisustuksesta. Sisustusalan yrittäjäksi ja stailaamisen edelläkävijäksi hän ryhtyi tutustuttuaan sattumalta home stagingiin eli asunnon stailaamiseen houkuttelevaksi asunnon myyntiä varten.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Työlaki

Kannattaako TyEL kilpailuttaa?

08.11.2023

TyEL-vakuutusmaksu on yritykselle pakollinen menoerä, jos yrityksellä on vähintään yksi työntekijä. Nykyisin TyEL:n kuukausittaiset kustannukset määräytyvät työeläkevakuutusyhtiöittäin asiakasryhmäkohtaisesti. PubliCo testasi ilona.worksin maksuttoman TyEL-vakuutusten kilpailutuksen - voiko TyEL-vakuutusmaksuissa säästää?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
HR-järjestelmät (palkanmaksu)

Miksi oma palkkahallinto ei kannata?

Alle 1000 hengen yrityksissä oma palkkahallinto ei ole kustannustehokasta tai riskitöntä

02.11.2023

Alle tuhat henkilöä työllistävissä organisaatioissa on harvoin kannattavaa pitää pelkästään palkanlaskentaan keskittynyttä tiimiä, sillä oman tiimin erikoisosaamisen ylläpitäminen voi osoittautua haasteeksi. Ulkoistetun palkkahallinnon tärkein hyöty onkin aiheeseen erikoistunut tiimi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen (etätyö, hybridityö)###Työympäristö (toimitilat)###Yrityskulttuuri

Työympäristön kehittäminen on jatkuva prosessi

13.10.2023

Työympäristöjen kehittyminen kohti monipaikkaisuutta alkoi jo ennen koronapandemiaa, mutta pandemian myötä muutoksen vauhti kiihtyi. Hybridityö on muuttanut työn tekemisen tapoja ja vähentänyt toimistotilojen tarvetta.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen (etätyö, hybridityö)###Työympäristö (toimitilat)###Yrityskulttuuri

Hybridityö muuttaa julkisen sektorin toimitilaratkaisuja

13.10.2023

Valtion päivitetyssä toimitilastrategiassa tilankäyttöä tehostetaan huomattavasti. Ratkaisuna on mm. eri virastojen, KELAn ja kuntien käyntiasiointipalvelujen yhdistäminen yhteisiin palvelupisteisiin. Toimitilaratkaisuilla tuetaan yleistyviä työn tekemisen tapoja.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
HR-järjestelmät

HR-analytiikka on tärkeä työkalu liiketoiminnan kehittämisessä

12.10.2023

Henkilöstöhallinnon ja HR-analytiikan merkitys datalähtöisessä strategisessa päätöksenteossa sekä liiketoiminnan ohjauksen elementtinä on alettu tunnistaa viime vuosina. HR-analytiikka tuo yritykselle kestävää kilpailukykyä tekemällä liiketoiminnan kehityskohteita näkyviksi ja mitattaviksi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen

Miten johdat vapaaehtoisjärjestössä?

12.10.2023

Mikä motivoi vapaaehtoista, mikä työntekijää? Miksi joihinkin organisaatioihin suorastaan tunkee tekijöitä, kun toisiin heitä ei saada edes muhkealla palkkasekillä? Useimmat näistä ovat johtamiskysymyksiä, joihin ottaa kantaa Naisten Pankin Saara Lehmuskoski ja Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén, joilla molemmilla on vankka kokemus sekä vapaaehtoisjärjestöjen johtamisesta että yrityksistä.


Lue uutinen (hrviesti.fi)

Älä valita, vaikuta

Kirjoittaja: Marja-Liisa Manka

12.10.2023

Iso ruuvi kiristää kaikkia työntekijöitä: työuupumuksen riskiryhmään kuuluu noin joka neljäs Työterveyslaitoksen seurantatutkimukseen vastanneesta. Siis 625 000:tta työntekijää, jos osuus suhteutetaan työllisten määrään. Pohdin kirjoituksessani, miten ruuvia saisi löysemmälle.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Johtaminen###Yrityskulttuuri

Hyvästä suorituksesta palkitseminen on molemminpuolinen voitto

12.10.2023

Hyvin suunnitellut ja liiketoimintastrategiaa tukevat kannustimet motivoivat johtoa, avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä huolehtimaan yrityksen menestymisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vapaaehtoiset eläkeratkaisut palkitsevat pitkällä aikavälillä ja tuovat vakuutetulle vanhuuden turvaa.


Lue uutinen (hrviesti.fi)