Työhyvinvoinnin edistämisen verkosto

Työelämä on murroksessa. Uudet tavat tehdä ja johtaa työtä muovaavat organisaatiorakenteita ja suhdettamme työelämään. Kilpailu osaavasta työvoimasta, digitaalisuus, vastuullisuus, ihmisten johtaminen, itseohjautuvuus, liiketoimintalähtöisyys ja tuottavuus ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat jokaisen HR-ammattilaisen arkeen.

Työhyvinvoinnin edistämisen verkostossa lähestytään ajankohtaisia teemoja asiantuntijapuheenvuorojen ja konkreettisten case-esimerkkien kautta. Tavoitteena on jakaa osaamista ja kokemuksia työhyvinvoinnin edistämisestä niin organisaatio-, johto-, tiimi- kuin työntekijätasollakin. Tavoitteena on tukea jäsenten ammattitaidon ja henkilöstöjohtamisen kehittymistä siten, että työhyvinvoinnin edistämisellä voidaan tukea yhä useamman suomalaisen organisaation kilpailukykyä ja menestystä tulevaisuuden markkinoilla.

Verkoston toiminnasta kiinnostuneiden jäsenten toiveita ja ideoita tilaisuuksien teemoiksi ja esittäjiksi otetaan vastaan. Vuosittain järjestetään 2-3 inspiroivaa alustusta.

Verkoston vetäjänä toimii:

Antti Äikäs
toimitusjohtaja
Freia Oy
antti.aikas (a) freialife.com