Kuka se HENRY oikein on?

Nimestään huolimatta HENRY ei ole ihminen, vaan suuri joukko ihmisiä, jotka yhdessä muodostavat HENRY ry:n. Olemme ammatillinen verkosto tulevaisuuden työelämän tekijöille. Meillä kohtaavat HR-osaajat, lähijohtajat, organisaation kehittäjät, kouluttajat ja tulevaisuuden osaajat. Yli 3200 jäsentämme työskentelevät niin suurissa kuin pienissä suomalaisissa yrityksissä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Toimintamme tarkoituksena on edistää jäsenten ammattitaitoa ja mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen. Luomme edellytyksiä työelämän kehittymiselle ja myötävaikutamme suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyyn. Toimimme aktiivisesti koko Suomessa ja myös kansainvälisessä henkilöstöammattilaisten verkostossa.

Olemme voittoa tavoittelematon ja riippumaton yhdistys. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla sekä vähäiseltä osin ilmoitustuloilla. Yhdistyksemme omistaa Henrietta Oy -nimisen osakeyhtiön, joka järjestää kumppanimallilla koulutuksia (HENRY Akatemia), konferensseja (HRx), valmennusohjelmia sekä muita tilaisuuksia henkilöstöalan, johtamisen ja esimiestyön ammattilaisille.

Haluamme tarjota jäsenillemme oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia, verkostoitumistilaisuuksia sekä käytännön jäsenetuja. Kehitämme toimintaamme - ajan hermolla - joustavasti ja pitkäjänteisesti.


Visio

Ihmisten kanssa huipulle!

HENRY haluaa kulkea jäsentensä rinnalla auttaen heitä saavuttamaan
ammatilliset unelmansa.
 

Missio/toiminta-ajatus

Olemme työn ja tulevaisuuden kohtaamispaikka

HENRY on Suomen suurin ja tunnetuin johtamisen ja henkilöstöalan ammatillinen
verkosto, jossa toiminnan ytimen muodostavat jäsenistön osaamisen kehittäminen ja
uudistaminen sekä kollegoiden innostavat kohtaamiset.

HENRY mahdollistaa jäsenistönsä ammatillisen osaamisen kehittämistä ja keskinäisen
vuorovaikutuksen ylläpitämistä koko Suomessa yli sektori- ja toimialarajojen. HENRY on
osana toimivaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa, joka tarjoaa konkreettista lisäarvoa
jäsenille.

HENRY ry:n yhteiskunnallisena tehtävänä on tukea ja edistää Suomessa toimivien yritysten
ja yhteisöjen kilpailukyvyn yleisiä edellytyksiä kehittämällä henkilöstön johtamista.

Arvot

Kuljemme edellä – Olemme rohkeita, olemme avoimia uudelle

Olemme yhteisöllisiä – Opimme yhdessä

Vaalimme työn iloa – Luomme parempaa työelämää, uskomme unelmiin
 

Katso myös HENRYn esite sekä toimiston yhteystiedot