Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn

Työn muokkauksen tavoitteena on tukea työkykyä ja mahdollistaa työn jatkaminen. Työtä muokkaavat työntekijä, esimies ja työterveyshuolto yhteistyössä. Tähän oppaaseen on koottu työn muokkauksen keinoja.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea kuormittunutta työntekijää.

Sopivaksi mitoitettu työ voi tukea toipumista. Aloite työn muokkaamiseen voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä, työtehtävien räätälöinnistä, työtilojen muutoksista tai toisen työntekijän antamasta tuesta.

Työn muokkausta voidaan käyttää esimerkiksi

  • varhaisen tuen keinona, kun havaitaan ensimmäisiä merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä, sen uhasta tai ylikuormittumisesta
  • työntekijän palatessa työhön sairausloman jälkeen
  • työntekijän siirtyessä osasairauspäivärahalle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle
  • kun työ vaihtuu kokonaan entisen työn käytyä terveydellisistä syistä mahdottomaksi
  • kun työntekijä aloittaa työkokeilun, työhönvalmennuksen tai työharjoittelun osana ammatillista kuntoutusta

Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn -oppaan ovat julkaisseet Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Lataa opas käyttöösi Julkarissa              Lue myös artikkeli esimiesnäkökulmasta