Uutiset - 8/2022

HR-viesti
HR-järjestelmät###Rekrytointi

Sujuvan rekrytoinnin viisi kulmakiveä

29.08.2022

Rekrytointiprosessi on tiivistettynä selkeä. Ilmoitat avoimesta työpaikasta ja otat hakemukset vastaan. Valitset sopivat hakijat jatkoon ja jatkat keskustelua heidän kanssaan. Tiukan päätöksen edessä olet, kun sinun pitäisi tehdä valinta parista kärkiehdokkaasta. Mikä silti unohtui?

Lue uutinen (hrviesti.fi)
Johtaminen###Koulutus###Yrityskulttuuri

Hult EF:n raportti raottaa muuttuvan työelämän trendejä ja kriittisimpiä taitoja

25.08.2022

Työelämä kehittyy ja organisaatioiden on kehityttävä sen mukana. Osaajapulan pahentuessa yritysten on nyt uudelleenarvioitava, miten ne voivat päivittää työntekijöidensä osaamista uusia tarpeita vastaaviksi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Rekrytointi

Rekrygaala palkitsee jälleen alan parhaat - haku kategorioihin on nyt auki!

16.08.2022

Jo viidettä kertaa järjestettävä Rekrygaala palkitsee rekrytointialan parhaat viidessä kategoriassa 3.11 Vanhalla Ylioppilastalolla. Gaalassa palkitaan tänäkin vuonna vuoden rekrytoija, rekrytointiteko, rekrytointialan kehittäjä, paras rekrykampanja sekä vuoden työnantajabrändi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Koulutus

HR-ammattilainen, onhan aikuiskoulutustuki tuttu?

Työn ja opintojen yhdistäminen aikuiskoulutustuella on hyvin joustavaa.

09.08.2022

HR-ammattilaiset löytävät parhaat työntekijät ja tukevat heidän osaamisensa kehittymistä vastaamaan työnantajan tarpeita. Jos työntekijän osaamista voi täydentää tai uudistaa julkisten oppilaitosten koulutustarjoaman avulla, kannattaa tutustua aikuiskoulutustukeen.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi

Työsuhdepyörä - Digitaalisilla innovaatioilla kohti vastuullista liikkumista

04.08.2022

Kuluneet viime vuodet ovat muuttaneet B2B palvelutarjonnan ajattelumaailmaa, eikä paluuta entiseen ole. Iso osa yrityksistä odottaa jatkossakin siirtymistä kohti digitaalisempia ja automatisoidumpia palvelumalleja sekä vastuullisempia tuotantoketjuja.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Työaika (työajan hallinta)

Minduin taukosovellus vaalii mielen työhyvinvointia

04.08.2022

Alasta riippumatta työelämä on intensiivistä ja työssä vaaditaan yhä enemmän henkistä kapasiteettia. Mieli on tärkein työväline, mutta sen huoltaminen on vielä verrattain uutta työpaikoilla. Työpaikoilla tulisi etsiä aktiivisesti keinoja henkisen työhyvinvoinnin tukemiseen. Paras aika aloittaa työkykyä vaalivat toimet oli eilen, toiseksi paras aika on nyt. Hyvinvoiva mieli luo perustan työn tuottavuudelle.


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi

Ihmisellistä työelämää

Sielu mukana - palveleva ja valmentava johtaminen työelämän tukipilarina

02.08.2022

Työelämä muuttuu ja vaatii uutta osaamista sekä yksilöiltä että työyhteisöiltä. Tulevaisuuden työelämässä työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen teemat nousevat entistä tärkeämmäksi. Millainen johtaminen tukee hyvinvoivaa tekijää ja työyhteisöä? Entä miten liiketoiminta-ajattelu kulkee sulassa sovussa ihmisten hyvinvoinnin parina?


Lue uutinen (hrviesti.fi)
Hyvinvointi###Valmennus###Yrityskulttuuri

Buustia työhyvinvointiin Peurungasta

01.08.2022

Työyhteisön tärkein voimavara on työntekijät ja heidän hyvinvoinnistansa huolehtiminen on keskeisessä asemassa menestyksekkään organisaation taustalla. Peurungassa on pitkä kokemus erilaisista työhön kuntoutumisen muodoista sekä vahvaa osaamista keinoista työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.


Lue uutinen (hrviesti.fi)