Vastuullisuus ja HR

Vastuullisuus on kestävän ja kannattavan yritystoiminnan edellytys, ja siihen panostaminen on nyt ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Henkilöstöjohtamisen kenttä ja HR-ammattilaiset ovat yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamisen keskiössä.

Vastuullisuus ja HR –verkosto tuo vastuullisen liiketoiminnan ja johtamisen teemat vahvemmin HR:n agendalle, eli kirkastaa yritysten vastuullisuustoiminnan ja HR:n välistä linkitystä, antaa välineitä vastuullisuuden muutosagenttiuteen eli strategisen HR:n osaamistarpeiden kehittämiseen sekä lisää suomalaisten henkilöstöjohtamisen ammattilaisten tietoisuutta vastuullisen liiketoiminnan teemoista, hyödyistä ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Verkoston toiminta pohjautuu tutkimuksesta nouseviin kuuteen rooliin, joita HR-ammattilaisilla voi vastuullisuuden eteenpäin viejinä olla. Näiden roolien ympärille rakentuvat myös verkoston tulevat tilaisuudet ja sisällöt.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Verkoston vetäjät:

Anne Keränen
anne.keranen (a) oulu.fi

Tuula Piensoho, 
tpiensoho (a) gmail.com

Soilikki Viljanen
soilikki.viljanen (a) arvoliitto.fi

Mari Rautiainen
mari.rautiainen (a) hdl.fi