Mentorointi

Haemme mentoreita ja aktoreita HENRYn mentorointi-ohjelmaan!

HENRY järjestää jäsenistölleen mentorointi-ohjelman, joka tukee jäsenistön kehittymistä omassa HR-roolissaan, mahdollistaa jäsenten uudistumista ja tukee työssä jaksamista. Ohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia ja edellytyksiä kasvaa nopeammin oman vastuualueensa syväosaajaksi.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen ihmisen luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tieto-taitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskusteluiden avulla. Se pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää molempien osapuolten vahvaa sitoutumista prosessiin. Emme jätä mentori-aktoripareja oman onnensa nojaan, vaan annamme konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit luovat itselleen toimintamallin, jonka avulla he pääsevät heti hyvään alkuun. Tavoitteellisessa mentoroinnissa on selkeä päämäärä; alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen. Ohjelmaan valitaan 10 mentori-aktoriparia, eli yhteensä 20 henkilöä.

Mentorointi-ohjelmaan haetaan sekä mentoreita että aktoreita, ilmoittautua voit 10.1.2018 asti.

HENRYn aktori on tyypillisesti:

 • itsenäistä työtä tekevä HR-ammattilainen, joka arvostaa alan osaajan antamaa sparrausta
 • ammattitaidon kehittämisestä ja omasta uudistumisestaan kiinnostunut henkilö, joka haluaa syventää omaa asiantuntijuuttaan ja saada tukea oman ammattitaidon kehittämiseen
 • ihmisten kanssa huipulle –asenteella varustettu osaaja
 • etusijalla ovat uudessa tehtävässä aloittaneet jäsenet.

Aktoreiden ilmoittaumislinkki: HENRY ry - aktorin hakulomake

HENRYn mentorilla on tyypillisesti:

 • laaja, monipuolinen ja syvä kokemus johtajuudesta
 • henkilöstöhallinnon vahva strateginen ja ammatillinen osaaminen
 • tahto sitoutua prosessiin ja jakaa kokemustaan ja osaamistaan


Mentoreiden ilmoittautumislinkki: HENRY ry - mentorin hakulomake

Mentorointi-ohjelman aikataulu:

10.1.2018 Ilmoittautuminen päättyy
20.1.2018 Parinmuodostus tehty – ilmoitus osallistujille
6.2.2018 Mentoroinnin kick-off ja koulutus pareille klo 15-17
02/2018-09/2018 Mentorointiparien keskinäiset tapaamiset
05/2018 Välikysely mentorointipareille sähköisesti
9.10.2018 Mentoroinnin päätöstapahtuma klo 15-17

Mitä mentorointiprosessiin osallistuminen maksaa?

HENRY sponsoroi mentorointia, jotta hinta ei muodostuisi kehittymisen esteeksi.

Mentorit osallistuvat ProBono periaatteella.

Aktorien osallistumismaksu on

 • 400€ jos aktori maksaa mentoroinnin henkilökohtaisesti itse
  • laskun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä (a’ 200€). Ensimmäinen erä 4.2.2018 ja toinen erä 20.4.2018

 • 500€ kun yritys maksaa aktorin osallistumisen
  • lasku maksetaan yhdessä erässä 4.2.2018


Lisätietoja mentorointiohjelmasta:
Wiki Wikström
0400 847 551
wiki.wikstrom@leapmoon.com