Huom! Seuraavan ohjelman alkamisesta tiedotetaan HENRYn uutiskirjeissä

HENRYn mentorointi-ohjelma 

HENRY järjestää jäsenilleen mentorointi-ohjelman, joka tukee kehittymistä HR-roolissa sekä aktivoi tarkastelemaan mahdollisuuksia oman työotteen edelleen vahvistamisessa. Mentorointi on konkreettinen tapa kehittää omaa osaamistaan luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta - olit sitten aktorin tai mentorin roolissa. Ohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia ja tukea kasvattaa HR ammattitaitoasi. HENRY toteutti edellisen mentorointiohjelman yhteistyössä Personnelin ja LeapMoonin kanssa.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen ihmisen luottamukselliseen vuoropuheluun, jossa tieto-taitoa ja ammatillista näkemystä tarkastellaan ja siirretään säännöllisten keskusteluiden avulla. Molemmat oppivat tarkastellessaan yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mentorointi pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää molempien osapuolten vahvaa sitoutumista prosessiin.

HENRY tukee mentori-aktoripareja prosessin aikana antamalla konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit rakentavat ja jatkavat yhteistä vuoropuhelua. Aktorin roolissa aloittavalle kuuluu myös Personnelin toteuttama toimintatyyli-analyysi ja sitä reflektoiva aloituskeskustelu. Aktori saa kartoituksesta yhteistyön onnistumista tukevaa tietoa luontaisesta asioiden hahmotustavastaan sekä toimintatyylistään.Tieto tukee molempia (mentori-aktori) rakentamaan mielekästä vuoropuhelua ja sitä huomioivan työskentelytavan. Tavoitteellisessa mentoroinnissa on selkeä päämäärä, alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat yhden vuoden kestävään luottamukselliseen prosessiin.

HENRYn aktori tyypillisesti:

▪ omaa jo jonkin verran HR-työkokemusta
▪ haluaa syventää omaa asiantuntijuuttaan ja saada tukea ammattitaitonsa kehittämiseen
▪ arvostaa kokeneemman HR ammattilaisen antamaa sparrausta
▪ ymmärtää mentorointiprosessin ajatuksen asteittaisesta oppimisen vahvistumisesta
▪ etusijalla ovat uudessa HR-tehtävässä aloittaneet jäsenet

HENRYn mentorilla on tyypillisesti:

▪ valmius tarkastella yhdessä HR työtä ja sen mahdollisuuksia sekä jakaa kokemustaan ja osaamistaan
▪ laaja, monipuolinen ja syvä kokemus johtajuudesta
▪ henkilöstöhallinnon vahva strateginen ja ammatillinen osaaminen
▪ tahto sitoutua vuoden mittaiseen prosessiin, jossa myös itse omaksuu uutta
▪ halu itsekin oppia ja oivaltaa uutta hyödyntämällä vuoropuhelua motivoituneen aktorin kanssa