HENRYn mentorointi-ohjelma alkaa – tule aktoriksi tai mentoriksi!

HENRY järjestää jäsenilleen mentorointi-ohjelman, joka tukee kehittymistä HR-roolissa sekä aktivoi tarkastelemaan mahdollisuuksia oman työotteen edelleen vahvistamisessa. Mentorointi on konkreettinen tapa kehittää omaa osaamistaan luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta - olit sitten aktorin tai mentorin roolissa. Ohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia ja tukea kasvattaa HR ammattitaitoasi. HENRY toteuttaa mentorointiohjelman yhteistyössä Personnelin ja LeapMoonin kanssa.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen ihmisen luottamukselliseen vuoropuheluun, jossa tieto-taitoa ja ammatillista näkemystä tarkastellaan ja siirretään säännöllisten keskusteluiden avulla. Molemmat oppivat tarkastellessaan yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Mentorointi pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää molempien osapuolten vahvaa sitoutumista prosessiin.

HENRY tukee mentori-aktoripareja prosessin aikana antamalla konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit rakentavat ja jatkavat yhteistä vuoropuhelua. Aktorin roolissa aloittavalle kuuluu myös Personnelin toteuttama toimintatyyli-analyysi ja sitä reflektoiva aloituskeskustelu. Aktori saa kartoituksesta yhteistyön onnistumista tukevaa tietoa luontaisesta asioiden hahmotustavastaan sekä toimintatyylistään.Tieto tukee molempia (mentori-aktori) rakentamaan mielekästä vuoropuhelua ja sitä huomioivan työskentelytavan. Tavoitteellisessa mentoroinnissa on selkeä päämäärä, alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat yhden vuoden kestävään luottamukselliseen prosessiin.

Ohjelmaan valitaan 10 mentori-aktoriparia, eli yhteensä 20 henkilöä.

Kerro kiinnostuksestasi nyt - Mentorointi-ohjelmaan haetaan sekä mentoreita että aktoreita.

HENRYn aktori tyypillisesti:

▪ omaa jo jonkin verran HR-työkokemusta
▪ haluaa syventää omaa asiantuntijuuttaan ja saada tukea ammattitaitonsa kehittämiseen
▪ arvostaa kokeneemman HR ammattilaisen antamaa sparrausta
▪ ymmärtää mentorointiprosessin ajatuksen asteittaisesta oppimisen vahvistumisesta
▪ etusijalla ovat uudessa HR-tehtävässä aloittaneet jäsenet

HENRY ry - aktorin hakulomake - ilmoittaudu viimeistään 21.3.2019

HENRYn mentorilla on tyypillisesti:
▪ valmius tarkastella yhdessä HR työtä ja sen mahdollisuuksia sekä jakaa kokemustaan ja osaamistaan
▪ laaja, monipuolinen ja syvä kokemus johtajuudesta
▪ henkilöstöhallinnon vahva strateginen ja ammatillinen osaaminen
▪ tahto sitoutua vuoden mittaiseen prosessiin, jossa myös itse omaksuu uutta
▪ halu itsekin oppia ja oivaltaa uutta hyödyntämällä vuoropuhelua motivoituneen aktorin kanssa

HENRY ry - mentorin hakulomake - ilmoittaudu viimeistään 27.3.2019.

Mentorointi-ohjelman aikataulu:

21.3.2019 Ilmoittautuminen päättyy
12.4.2019 Parinmuodostus tehty HENRYssä– ilmoitus osallistujille
15.5.2019 Mentoroinnin työpaja aloittaville pareille klo 15.00-17.30 (Personnel, LeapMoon)
05/2019-04/2020 Mentorointiparien keskinäiset tapaamiset, kerran kuukaudessa
09/2019 Välikysely mentorointipareille sähköisesti
16.10.2019 Välireflektio ja työpaja mentorointipareille klo 15.00-17.30 (Personnel, LeapMoon)
15.4.2020 Mentoroinnin päätöstapahtuma klo 15.00-17.30 (Personnel, LeapMoon)

Mitä mentorointiprosessiin osallistuminen maksaa?
HENRY sponsoroi mentorointia, jotta hinta ei muodostuisi kehittymisen esteeksi. 

Mentorit osallistuvat pro bono periaatteella.
Aktorien osallistumismaksu on: 

- 400€ + alv. 24% jos aktori maksaa mentoroinnin henkilökohtaisesti itse. Laskun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä (à 200€ + alv. 24%), ensimmäinen erä 21.4.2019 ja toinen erä 21.6.2019. 

- 500€ + alv. 24% kun yritys maksaa aktorin osallistumisen, lasku maksetaan yhdessä erässä, eräpäivä 21.4.2019. 

Lisätietoja mentorointiohjelmasta antavat:

Wiki Wikström
0400 847 551
wiki.wikstrom@leapmoon.com


Olli-Pekka Ihalainen
044 0100 634
olli-pekka.ihalainen@personnel.fi