HENRYn jäsenyydet

HENRYssä on mahdollisuus olla henkilö-, oppilaitos, tai kannatusjäsenenä. 

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii henkilöstön johtamis-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä. Suurin osa jäsenistämme on henkilöjäseniä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle vaikka esimerkiksi työnantaja maksaisi jäsenmaksusi. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2024 on 140 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy. Uusi jäsen maksaa lisäksi 50 € liittymismaksun. Jäsenmaksu koskee koko kalenterivuotta.

Investoi ammattitaitoosi ja liity mukaan Suomen suurimpaan henkilöstöalan ammattilaisten verkostoon

Eläkeläisjäsenyys

Työelämästä kokonaan pois jättäytynyt henkilöjäsen voi muuttaa jäsenyytensä eläkeläisjäseneksi. Eläkeläisjäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen on ollut täysjäsenenä vähintään kaksi vuotta. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu vuonna 2024 on 50 € ja se kattaa kaikki jäsenedut. Ilmoitathan eläkkeellejäämisestä HENRYlle edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ennen uuden jäsenkauden alkamista. 

Kannatusjäsenyys (yritysjäsenyys)

Yritys tai yhteisö voi hakea HENRYn kannatusjäsenyyttä. Suomalaisen henkilöstöjohtamisen tukemisen lisäksi kaksi organisaation nimeämää työntekijää saa kaikki henkilöjäsenen edut, yrityksenne saa näkyvyyttä HENRYn nettisivulla sekä alennuksen ilmoittelusta jäsentiedotteissa ja rekrytointi-ilmoituksista nettisivuilla. Kannatusjäsenyrityksen työntekijät voivat osallistua edullisemmalla jäsenhinnalla maksullisiin tilaisuuksiin. Kannatusjäsenyys on yrityskohtainen, ei esim. koko konserni. Yhteyshenkilöitä voidaan vaihtaa. Kannatusjäsenmaksu vuonna 2024 on 1000 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy.

Oppilaitosjäsenyys

Oppilaitoksen opiskelijajäsenet saavat opiskelijajäsenyyden maksutta oppilaitoksen kautta. Opiskelija voi osallistua webinaareihin sekä alueverkostojen tilaisuuksiin, he saavat heille räätälöidyn uutiskirjeen viikottain sekä pääsyn jäsensivuille, jossa on mm. avoimia työpaikkailmoituksia, puhujien esitysmateriaaleja, jäsenetuja ja -alennuksia. Valmistumisen jälkeen opiskelija pääsee halutessaan HENRYn henkilöjäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta ja liittymismaksua (50€ v. 2024). Edut oppilaitokselle: mm. henkilöjäsenedut nimetyille opetushenkilökunnan edustajille (max 10 hlöä). Opetushenkilöstölle pääsy työelämätoimijoiden ammatilliseen verkostoon. Lue lisää

Kunniajäsenyys

HENRYn hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti henkilöstö- ja koulutusalan tai yhdistyksemme hyväksi.

Lepäävä jäsenyys

Lepäävä jäsenyys tarkoittaa sitä, että jäsenyys on pyynnöstäsi laitettu lepäämään esim. esim. työttömyyden, perhe- tai opintovapaan ajaksi. Kun jäsenyys lepää, ei jäsenmaksua makseta eivätkä jäsenedut ole voimassa. Erona jäsenyydestä luopumiseen on se, ettei jäsenyyttä tarvitse hakea uudelleen vaan ilmoitus jäsenyyden aktivoimisesta riittää. Kun jäsenyys aktivoidaan, maksetaan jäsenmaksu koko kuluvalta vuodelta poikkeuksena joulukuu. 

Jäsenyys voi levätä vuoden kerrallaan enintään kaksi vuotta. Huomaathan, että lepäävyydestä on ilmoitettava viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Jäsenkausi on kalenterivuosi. 

Jäsenyyden voi jättää lepäämään, kun jäsenyys on ollut voimassa vähintään vuoden.

 


Kuinka erota jäsenyydestä?

Jos haluat erota HENRYstä, tulee sinun ilmoittaa siitä HENRYyn kirjallisesti sähköpostilla henry@henry.fi. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Eroilmoitus tulee toimittaa vuoden loppuun mennessä ennen seuraavan jäsenkauden alkamista. 

Huomaathan, että jos eroat kesken vuotta, ei jäsenmaksua palauteta. 


Katso myös HENRYn esite