HENRYn jäsenyydet

HENRYssä on mahdollisuus olla henkilöjäsenenä tai kannatus- eli yritysjäsenenä. 

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii henkilöstön johtamis-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä ja jolla on korkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Suurin osa jäsenistämme on henkilöjäseniä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2018 on 140 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy. Uusi jäsen maksaa lisäksi 50 € liittymismaksun. 

Eläkeläisjäsenyys

Työelämästä kokonaan pois jättäytynyt henkilöjäsen voi muuttaa jäsenyytensä eläkeläisjäseneksi. Eläkeläisjäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen on ollut täysjäsenenä vähintään kaksi vuotta. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu vuonna 2017 on 50 € ja se kattaa kaikki jäsenedut. Eläkeläisjäsenyydestä on ilmoitettava HENRYlle edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin henkilöjäsenmaksu muutetaan eläkeläisjäsenmaksuksi seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Eläkeläisjäsenmaksu vuonna 2018 on 50 €/kalenterivuosi. 

Kannatusjäsenyys eli yritysjäsenyys

Yritys tai yhteisö voi hakea HENRYn kannatusjäsenyyttä. Suomalaisen henkilöstöjohtamisen tukemisen lisäksi kaksi organisaation nimeämää työntekijää saa kaikki henkilöjäsenen edut, yrityksenne saa näkyvyyttä HENRYn nettisivulla sekä alennuksen ilmoittelusta jäsentiedotteissa ja rekrytointi-ilmoituksista nettisivuilla. Kannatusjäsenyrityksen työntekijät voivat osallistua edullisemmalla jäsenhinnalla maksullisiin tilaisuuksiin. Kannatusjäsenyys on yrityskohtainen. Yhteyshenkiöitä voidaan vaihtaa. Kannatusjäsenmaksu vuonna 2018 on 1000 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy.

Kunniajäsenyys

HENRYn hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti henkilöstö- ja koulutusalan tai yhdistyksemme hyväksi.

Investoi ammattitaitoosi ja liity mukaan Suomen suurimpaan henkilöstöalan ammattilaisten verkostoon


Lepäävä jäsenyys

Lepäävä jäsenyys tarkoittaa sitä, että jäsenyys on jäsenen pyynnöstä laitettu lepäämään esim. esim. työttömyyden, perhe- tai opintovapaan ajaksi. Kun jäsenyys lepää, ei jäsenmaksua makseta eivätkä jäsenedut ole voimassa. Erona jäsenyydestä luopumiseen on se, ettei jäsenyyttä tarvitse hakea uudelleen vaan ilmoitus jäsenyyden aktivoimisesta riittää. Kun jäsenyys aktivoidaan, maksetaan jäsenmaksu koko kuluvalta vuodelta poikkeuksena joulukuu.

Jäsenyys voi levätä vuoden kerrallaan. Huomaathan että lepäävyydestä on ilmoitettava viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä. Jäsenkausi on kalenterivuosi.

Aktivoi lepäävä jäsenyytesi