HENRYn jäsenyydet

HENRYssä on mahdollisuus olla henkilöjäsenenä tai kannatus- eli yritysjäsenenä. Jäsenmaksu koskee koko kalenterivuotta. 

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii henkilöstön johtamis-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä ja jolla on korkeakoulu- tai yliopistotutkinto. Suurin osa jäsenistämme on henkilöjäseniä. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle vaikka esimerkiksi työnantaja maksaisi jäsenmaksusi. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2021 on 140 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy. Uusi jäsen maksaa lisäksi 50 € liittymismaksun. 

Investoi ammattitaitoosi ja liity mukaan Suomen suurimpaan henkilöstöalan ammattilaisten verkostoon

Eläkeläisjäsenyys

Työelämästä kokonaan pois jättäytynyt henkilöjäsen voi muuttaa jäsenyytensä eläkeläisjäseneksi. Eläkeläisjäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen on ollut täysjäsenenä vähintään kaksi vuotta. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu vuonna 2021 on 50 € ja se kattaa kaikki jäsenedut. Eläkeläisjäsenyydestä on ilmoitettava HENRYlle edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin henkilöjäsenmaksu muutetaan eläkeläisjäsenmaksuksi seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. 

Kannatusjäsenyys eli yritysjäsenyys

Yritys tai yhteisö voi hakea HENRYn kannatusjäsenyyttä. Suomalaisen henkilöstöjohtamisen tukemisen lisäksi kaksi organisaation nimeämää työntekijää saa kaikki henkilöjäsenen edut, yrityksenne saa näkyvyyttä HENRYn nettisivulla sekä alennuksen ilmoittelusta jäsentiedotteissa ja rekrytointi-ilmoituksista nettisivuilla. Kannatusjäsenyrityksen työntekijät voivat osallistua edullisemmalla jäsenhinnalla maksullisiin tilaisuuksiin. Kannatusjäsenyys on yrityskohtainen, ei esim. koko konserni. Yhteyshenkilöitä voidaan vaihtaa. Kannatusjäsenmaksu vuonna 2021 on 1000 €/kalenterivuosi riippumatta milloin liittyy.

Kunniajäsenyys

HENRYn hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilöille, jotka ovat toimineet ansiokkaasti henkilöstö- ja koulutusalan tai yhdistyksemme hyväksi.

Lepäävä jäsenyys

Lepäävä jäsenyys tarkoittaa sitä, että jäsenyys on pyynnöstäsi laitettu lepäämään esim. esim. työttömyyden, perhe- tai opintovapaan ajaksi. Kun jäsenyys lepää, ei jäsenmaksua makseta eivätkä jäsenedut ole voimassa. Erona jäsenyydestä luopumiseen on se, ettei jäsenyyttä tarvitse hakea uudelleen vaan ilmoitus jäsenyyden aktivoimisesta riittää. Kun jäsenyys aktivoidaan, maksetaan jäsenmaksu koko kuluvalta vuodelta poikkeuksena joulukuu. 

Jäsenyys voi levätä vuoden kerrallaan. Huomaathan että lepäävyydestä on ilmoitettava viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä. Jäsenkausi on kalenterivuosi. Jäsenyytesi voi olla lepäävänä korkeintaan kaksi vuotta. 

 


Kuinka erota jäsenyydestä?

Jos haluat erota HENRYstä, tulee sinun ilmoittaa siitä HENRYyn kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla henry@henry.fi. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Eroilmoitus tulee toimittaa vuoden loppuun mennessä ennen seuraavan jäsenkauden alkamista. Jos eroat kesken vuotta, ei jäsenmaksua palauteta.


Katso myös HENRYn esite