Rekrytointipalveluiden ostamisen opas (v. 2015)

Rekrytointipalvelut ovat yleisimpiä HR -ammattilaisen ostamia palveluita.

Palvelutarjonta on runsasta aina yhden konsultin yrityksistä kymmeniä, jopa satoja konsultteja työllistäviin yrityksiin. Palveluntarjoajien näkökulmasta kilpailu asiakkaista on kovaa, jossa myyntitaidot laitetaan koetukselle. Uusien palveluntarjoajien on tehtävä itsensä tunnetuksi ja myyntilupaukset hipovat toisinaan pilviä.

Mutta mitä kaikkea ostavan organisaation tulisi osata kysyä ja selvittää, jotta olennaisia asioita ei jää huomioimatta? Tähän vastaa Rekrytointipalveluiden ostamisen opas.

Opas on laadittu yhteistyöprojektina HENRY ry:n HR-kumppanien hankinnat verkoston jäsenten toimesta. Verkoston jäsenet edustavat pitkän linjan ammattilaisia sekä palveluntarjoajan että palveluiden ostajan puolelta. Toivomme oppaan olevan hyödyksi kaikille rekrytointeja tekeville tahoille.