Henkilöstön kehittämispalveluiden ostamisen opas

Henkilöstön kehittämispalvelut ovat yleisimpiä HR -ammattilaisten ja esimiesten ostamia palveluita. Palvelutarjonta on runsasta ja mahdollisuudet rajattomat, kun etsitään organisaation, tiimien ja henkilöiden kehittämiseen liittyviä palveluja. Henkilöstöjohtamisen yksi tärkeä osa on yhteistyö palveluntarjoajien kanssa. Työkalujen ja kumppanien valinta on vaikeaa, jos täytyy vain luottaa myyjän puheisiin palveluntarjoajan luotettavuudesta ja osaamisesta. Mitä kaikkea ostavan organisaation tulisi osata kysyä ja selvittää, jotta olennaisia asioita ei jää huomioimatta?

Tyypillistä on, että kehittämispalvelutarjonta perustuu yrityskohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin, jolloin tarjonnan vertailu on usein erittäin vaikeaa. Henkilöstön kehittäminen käsitteenä rajataan usein yrityskohtaisesti, se voi sisältää mm. henkilökunnan työhyvinvoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, arvojen ja asenteiden, ja työolosuhteiden sekä turvallisuuden edistämisen ja kehittämisen. 

Osaava ja kehittyvä henkilöstö on yksi organisaation tärkeimmistä kilpailutekijöistä, mikä on strategisesti liiketoiminnalle merkittävä asia. Organisaation kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, jota täydennetään erilaisilla toimenpiteillä. Oppaan ulkopuolelle on rajattu keskustelu lakisääteisestä koulutussuunnitelmasta ja koulutusoikeudesta sekä työnantajan mahdollisuudesta koulutusvähennykseen. 

Organisaatiot investoivat henkilöstön kehittämiseen resursseja, aikaa ja rahaa. On siis tärkeää, että investoinneilla vaikutetaan yrityksen taloudelliseen tulokseen. Oppimiseen ja kehittymiseen liittyvien toimenpiteiden vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida etukäteen, sillä usein toivotut muutokset voivat tapahtua pitkällä aikavälillä. Tämän oppaan tavoitteena on nostaa esille henkilöstön kehittämispalvelujen valinnassa huomioitavia seikkoja ja auttaa välttämään kriittisimpiä kompastuskiviä. Tämä opas pyrkii tarjoamaan hyödyllisiä neuvoja ja kannustaa hyödyntämään niitä tarpeellisin osin. 

Opas on laadittu yhteistyöprojektina HENRY ry:n hankintaverkoston toimesta. Verkoston jäsenet edustavat pitkän linjan ammattilaisia sekä palveluntarjoajan että palveluiden ostajan puolelta. Toivomme oppaan olevan hyödyksi kaikille henkilöstönkehittämispalveluja hankkiville tahoille.