Vuoden 2021 paras HR-aiheinen pro gradu -kilpailun voitto meni Laureasta valmistuneelle Pilvikki Ibriqille

ti 30. marraskuuta 2021 07.59.00

Vuoden 2021 kilpailuun osallistui kovatasoinen joukko kilpailutöitä ja finaaliin valittiin neljä kilpailijaa.
Kilpailun voitti Laurea-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -ohjelmasta valmistunut Pilvikki Ibriqi (kuvassa), tradenomi (YAMK).
Pilvikin opinnäytetyön aiheena oli ”Oppimisen johtamisen futuriikki: Pedagogiset mallit organisaation ketteränä ja ennakoivana kyvykkyytenä”.
Pilvikin työn ansioksi tuomaristo katsoi monitieteisyyden, uusien tutkimusmenetelmien rohkean hyödyntämisen sekä itsenäisyyttä ja kypsyyttä edustavan pohdinnan ja ratkaisuhakuisuuden.
Valinnalla halutaan myös viestiä aiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä jatkotutkimuksen kannalta.
Opinnäytetyön ohjaajana toimi yliopettaja, KTL Susanna Kivelä ja toisena arvioijana yliopettaja, KTT Tarja Meristö.
Pilvikin opinnäytetyön pääset lukemaan täältä.
HENRY ry:n järjestämän paras HR-aiheinen pro gradu -kilpailun voittaja saa palkinnoksi 1.000 euron tunnustuspalkinnon.

Vuoden 2021 kilpailussa jaettiin myös yksi kunniamaininta, jonka sai LUT-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Mirva Puranen aiheellaan ”Esihenkilöiden kokemuksia mobiilisovelluksella kerätyn tunnetiedon hyödyntämisestä työyhteisön tunteiden johtamisessa”. Tuomaristo totesi työssä olevan uutuusarvoa ja ajankohtaisuutta, työ oli toteutukseltaan ehyt ja tutkimusotteeltaan innovatiivinen.
Pro gradu -tutkielman ohjaajina toimivat professori Aino Kianto ja apulaisprofessori Henri Hussinki.
Mirvan kilpailutyön pääset lukemaan täältä

Kilpailun kovatasoisessa finaalissa olivat lisäksi Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta valmistunut Johanna Lilja sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistunut Elina Mäkelä.
Johannan tutkielman aiheena oli “Digitalisation and well-being at work - Understanding work transformation and the role of acceptance through thematic narrative analysis” ja tarkastajina toimivat KTT, yliopistonlehtori Anna Heikkinen ja KT, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi.
Johannan työn pääset lukemaan täältä.
Elinan aiheena oli “Skills for the Future of Work – Accelerating changes in competency requirements for white-collar knowledge workers and their effects on individuals, organisations and labour markets” ja ohjaajana toimi KTT, tutkimusjohtaja Hertta Vuorenmaa.
Elinan työn pääset lukemaan täältä.

Lämpimät onnittelut voittajalle ja kaikille finalisteille!
Suuret kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille sekä heidän ohjaajilleen!