14.05.2024

Työehtosopimusoikeus

Työoikeuden kokeneen asiantuntijan Jaana Paanetojan käytännönläheinen teos on kattava kokonaisesitys työehtosopimusoikeudesta. Kirjassa käsitellään laajasti mm. työehtosopimuksen merkitystä työsuhteessa, velvoittavuutta ja määräysten tulkintaa. Kirja sopii monipuolisesti työehtosopimusasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Teos ilmestyy kesäkuussa 2024 ja on nyt ennakkotilattavissa sekä painettuna kirjana että digikirjana.

Teos on kattava kokonaisesitys työehtosopimusoikeudesta. Siinä käsitellään monipuolisesti ja käytännönläheisesti työehtosopimuksia koskevia kysymyksiä muuttuvan työelämän viitekehystä unohtamatta.
Kirjassa käsitellään työehtosopimuksen merkitystä työsuhteessa, työehtosopimuksen syntymistä, sisältöä, velvoittavuutta ja määräysten tulkintaa. Teoksessa selvitetään pakottavan lainsäädännön vaikutusta työehtosopimusmääräysten sisältöön, samoin kuin EU-oikeuden tulkintavaikutusta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan työrauhavelvollisuutta, työtuomioistuimen toimivaltaa, työriitojen sovittelua osana työehtosopimusjärjestelmää sekä luottamusmiesten asemaa. Työehtosopimuslain nojalla velvoittavan työehtosopimuksen ohella tarkastelun kohteena on yleissitova työehtosopimus.

Teoksessa vastataan muun ohessa seuraaviin kysymyksiin:

  • Voiko työnantajan noudatettavaksi tulla yhtä useampi työehtosopimus?
  • Voidaanko työehtosopimuksella heikentää työntekijän työsuhteen ehtoja?
  • Milloin työehtosopimusmääräys on vain informatiivinen?
  • Onko työehtosopimusta koskevasta erimielisyydestä aina neuvoteltava työpaikalla?
  • Kuka työntekijän puolesta voi ajaa kannetta työtuomioistuimessa?

Teos on monikäyttöinen. Se sopii HR-henkilöstölle, työnantajille ja työnantajan edustajille, henkilöstön edustajille, yksittäisille työntekijöille, liittojen edustajille, työoikeusjuristeille ja kaikille, jotka haluavat oppia ja saada tietoa työehtosopimusoikeuden piiriin kuuluvista asioista. Kirja sopii erinomaisesti myös oppikirjaksi.

Tekijä:
OTT, varatuomari, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja on laajalti työoikeuteen perehtynyt asiantuntija. Hänellä on monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Hän on osallistunut uransa aikana muun ohessa lainvalmisteluun ja työtuomioistuimen toimintaan. Paanetojalla on opettajan ammatillinen pätevyys.