22.05.2024

Strateginen oppiminen – Johtajuuden uudistaja.

Tämä kirja on tarkoitettu sinulle, joka haluat rakentaa parempaa johtajuutta työelämään.

On huimaa oivaltaa, että kaikki elämä - bakteereista meihin ihmisiin - perustuu oppimiseen. Oppimisen merkitys elämässämme on syvällinen ja ratkaiseva. Johtamisessakin on kyse oppimisesta. Olemme tosin kehittäneet monia tapoja välttää oppimista sanana, vaikka siitä on kyse. On korkea aika selkeyttää asiaa.

Strateginen oppiminen on omien ja työyhteisön päämäärien kannalta relevanttia ja menestystä luovaa toimintaa. Sen ytimessä on jatkuva sekä omintakeinen kyky ja halu oppia uutta. Näin syntyvä ja yhdessä rakennettu kilpailuetu on kestävää eikä sitä kykene kopioimaan. Kirja perustelee sen, miksi juuri oppiminen on keskiössä johtajuuden uudistumisessa. Tutustut strategisen oppimisen eri näkökulmiin ja oivallat sen soveltamismahdollisuudet yksilöistä laajoihin organisaatioihin ja verkostoihin. Saat monipuolisia työkaluja elämäsi pohdintaan, omaan johtajuuteesi, työyhteisön kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja strategisen oppimisen toimintamallin rakentamiseen.

Testit ja mittausmenetelmät selkeyttävät tilannekuvaa ja todentavat edistymistä eri näkökulmista. Kirja auttaa sinua sopivien askelten ja etenemispolkujen löytämisessä matkallasi kohti ainutlaatuista strategisen oppimisen kokonaisuutta sekä inhimillistä ja aikaansaavaa johtajuutta.

Kirjailija: Juha Koskinen