18.01.2024

Kohti moniälykästä johtamista

Tiesitkö, että voit kasvattaa omaa älykkyyttäsi läpi elämän? Tieto lienee helpotus monille meistä siitä syystä, koska varmasti joskus itseksemme toivomme, että meillä olisi joitakin taitoja, joita emme usko meillä olevan, emmekä näe, että voisimme hyvinkin saada niitä käyttöömme, jos vain muuttaisimme omia tapojamme ajatella. Huojentavaa! On ihana ajatella, että ”pelimerkit” eivät olekaan jaettu syntymähetkellä, vaan ympäristön vaikutuksen ja oman ahkeruuden lisäksi meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa myös omaan älykkyyteemme – ja täten omaan hyvinvointiimme, kykyihimme ja parempaan tulevaisuuteen.

Esihenkilöillä on arjen työssä monenlaisia tulipaloja sammutettavanaan, ja näihin tilanteisiin tarvitaan työpaikoilla monenlaista taitoja – ja älykkyyksiä. Tähän tarpeeseen FT Timo Kultanen on nyt kirjoittanut kirjan Kohti moniälykästä johtamista. Moniälykkyydestä ei ole kirjoitettu suomen kielellä aikaisemmin johtamisen näkökulmasta ennen kuin nyt. Kultanen on johtamisen psykologiasta väitellyt tohtori, ja hän on tutkinut pitkään eri älykkyyksiä ja niiden ilmenemistä sekä pohtinut sitä, miten yksilö voi paremmin ottaa eri älykkyyksien osa-alueet tuloksekkaanpaan käyttöön omaksi ja muiden hyödyksi. Tunneälyn lisäksi hän on tutkinut laajasti erilaisten johtajien toiminta- ja käyttäytymistyylejä sekä erilaisten ihmisten johtamista.

Esihenkilön tehtävässä auttavat menestymään ajattelun älykkyys eli intraälykkyys ja sosiaalisten taitojen älykkyys eli interälykkyys. Teoksessa selvennetään käytännönläheisesti näiden kahden käsitteen merkitystä ja sitä, miten ne kietoutuvat toisiinsa. Kultasen mukaan lähestulkoon kaikki muu paitsi matemaattis-looginen älykkyys on opittavissa. Kirjassa on konkreettisia esimerkkejä, ja teoksen vinkkejä voi soveltaa omaan esihenkilö- ja johtamistyöhön.

Teos muistuttaa lukijaansa siitä, että jokaisella meistä on virheellisiä uskomuksia, jotka vaikuttavat toimintaamme. Se on aivan luonnollista. Mutta näitä uskomuksia on hyödyllistä yrittää tunnistaa ja siten välttää sitä, että ne liiaksi vaikuttaisivat ajatteluumme ja käsitykseen omista kyvyistämme. Virhekäsitykset johdattavat meitä harhapoluille, jos esihenkilö ei ole oppinut kyseenalaistamaan aika ajoin omaa ajatteluaan.

Älykäs ajattelu on opittavissa, ja ajatteluaan kehittävät esihenkilöt menestyvät paremmin kuin toiset. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, useat eri älykkyydet – kuten sosiaalinen älykkyys – ovat taitoja, joita voi harjoitella ja joita voi parantaa hyvin tuloksin. Oman ajattelun ja sosiaalisten taitojen älykkyyksien ymmärtäminen ja niiden oppiminen tarjoavat välineet esihenkilöiden henkisten haasteiden voittamiseen. Tasapainoinen ja hyvin itsensä tunteva esihenkilö kykenee tarjoamaan tiimilleen tai organisaatiolleen mielekkään toimintaympäristön ja mahdollistamaan yrityksen menestyksen paremmin kuin huonosti itseään tunteva esihenkilö, joka ei tunne oman kapasiteettinsa kaikkia puolia.

Älykäs ajattelu on esimiehen itsetunnon, mielenrauhan ja työn tuottavuuden perusta. Siihen kannattaa panostaa. Kirjassa annetaan myös työkaluja ymmärtää omaa ja muiden temperamenttia ja valjastaa nämä yrityksen tai organisaation menestystekijäksi.

Teos on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille ja HR-ihmisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet älykkäästä ajattelusta, itsensä kehittämisestä ja paremmasta elämästä.


Timo Kultanen
on filosofian tohtori (Tunneäly esimiestyössä) ja valtiotieteen maisteri. Tunneälyn lisäksi hän on tutkinut laajasti erilaisten johtajien toiminta- ja käyttäytymistyylejä sekä erilaisten ihmisten johtamista.

Hän on työskennellyt esimiestyön ja johtamisen kehittämishankkeissa lähes 30 vuotta pienistä yrityksistä pörssiyrityksiin ja kotimaisista kansainvälisiin.

Kultanen luennoi johtamisesta ja luotsaa johtamisen kehittämisen valmennusohjelmia kirjan aihealueilta.

Hän on erikoistunut esimiestyön, johtoryhmätyön ja strategiatyön kehittämiseen sekä johtamisen psykologiaan ja johtajien henkilökohtaiseen valmennukseen. Lisäksi hän on tehnyt paljon muutosprosessikonsultointia, työyhteisökriisien ratkaisutyötä sekä psyykkistä urheiluvalmennusta.

Tässä linkki painettuun kirjaan.
Linkki e-kirjaan.
Tässä linkki maksuttomaan lukunäytteeseen
Kuuntele Chambercastin Kirjakulman podcast, jossa kirjailija Timo Kultanen kertoo aiheesta.

Kirjasta sanottua:

Elina Herrala, johtaja, Neste Oyj Operaatiot
Kultanen yhdistää kirjassa vahvan osaamisensa ihmisen käyttäytymisestä ja johtamistyöstä uudesta näkökulmasta. Kirja auttaa kehittämään älykästä ajattelua, ja sen avulla selviytymään johtamishaasteista. Laajasta teoriapohjasta johtuen kirja menee pintaa syvemmälle ja on siksi vakuuttava. Käytännön esimerkit elävöittävät tekstiä ja herättävät ajattelemaan. Suosittelen kirjaa jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään tai organisaatiotaan ja menestyä paremmin johtamistyössä.

Jussi Valtola, johtaja, Kylpylähotelli Caribia
Timo Kultanen kirjoittaa mukaansatempaavasti, ja teksti on selkeää ja helppolukuista. Kirja antaa erinomaisia, konkreettisia oivalluksia jatkuvaan prosessiin kehittymisenä ihmisenä ja johtajana. Esimerkkien kautta aukeaa hyvin se, miten monitasoisesta asiasta älykkäässä johtamisessa on kysymys ja mitä se yksilöltä vaatii. Suosittelen kirjaa aktiiviseen käyttöön johtamistyön monipuolisten tilanteiden tueksi.

Sakari Luotonen, varatoimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
Uutuuskirjassaan Timo Kultanen avaa loistavasti sitä varsin yksinäistä haasteiden kenttää, missä johtajat ja muut esihenkilöt toimivat, sekä tarjoaa tutkittuja näkemyksiä siitä, miten näitä haasteita ja niihin liittyvää stressiä voi hallita. Hallita nimenomaan älykkäällä ajattelulla – ajattelulla, joka on myös opittavissa. Vahva teoriatausta yhdistyy kirjassa käsin kosketeltavaan konkretiaan. Ympäripyöreyksien sijaan kirja ottaa selkeästi kantaa. Jos haluat saada oman työelämäsi paremmin hallintaan, kannattaa ehdottomasti lukea tämä kirjauutuus!

Mikko Ruohonen, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien professori, Tampereen yliopisto
Tekoälyhuumasta huolimatta tarvitsemme edelleen johtamisen älykkyyttä, erityisesti moniälyä. Timo Kultanen on kirjallaan pystynyt osoittamaan laajan ja mielenkiintoisen kirjon johtamisälyä, jota tarvitaan muuttuvissa organisaatioissa voimakkaasti haastavassa toimintaympäristössä.