05.03.2024

Hyvinvoiva työntekijä ja tuloksellinen ryhmä

Miten ihminen voi hyvin osana organisaatiota? Miten rakennetaan tuloksellinen ryhmä - hyvin toimiva työyhteisö?

Selkokielinen ja havainnollinen kirja rohkaisee ja opastaa ihmistä ottamaan itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Kaiken pohjana on kuitenkin, että organisaation perustehtävä on selkeä. Yhtä lailla tärkeää on selkeä tietoisuus siitä, mitä esimies työntekijältä odottaa, sekä hyvä vuorovaikutus ja työstä saatava kannustava palaute. Kirjassa esiteltävä selkeä ryhmädynamiikkamalli opastaa työyhteisöjä kehittämään sekä työyhteisön että yksittäisen työntekijän hyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Kirjailija:

Matti Nokela on koulutukseltaan erityisopettaja ja johdon ja henkilöstön työnohjaaja. Hän on työskennellyt nuorisopsykiatrisen sairaalan erityisopettajana ja rehtorina ja toiminut yli 30 vuotta työnohjaajana, työhyvinvointivalmentajana sekä kriisikouluttajana työpaikoilla.