29.06.2023

Työyhteisötaidot digiajassa

Kaarina Mönkkönen & Satu Roos,
Gaudeamus 2022,
304 sivua

Työyhteisötaidot digiajassa viitoittaa tietä kohti toimivaa yhteistyötä ja auttaa tunnistamaan työn arjessa piilevät karikot. Työyhteisötaidot syntyvät vuorovaikutuksessa, yhteisissä ponnistuksissa ja tilanteissa, joissa työyhteisön toimintakykyä koetellaan.

Voiko verkkokokouksessa nauraa vedet silmissä? Kuinka pysyä samalla kartalla, kun työnkuvat ja työympäristöt muuttuvat?

Vuorovaikutus on vaikea laji, johon ei ole valmista reseptiä. Moniin työyhteisöjen ongelmiin, kuten kiusaamiseen ja uupumiseen, etsitään ratkaisuja yksilöistä, vaikka ne syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Myös työn yhteistä kehittämistä ja hallintaa sekä uusien työvälineiden haltuunottoa tulee arvioida vuorovaikutuksen näkökulmasta. Mitä saamme yhdessä aikaiseksi?

Työyhteisötaidot digiajassa viitoittaa tietä kohti toimivaa yhteistyötä ja auttaa tunnistamaan työn arjessa piilevät karikot. Työyhteisötaidot syntyvät vuorovaikutuksessa, yhteisissä ponnistuksissa ja tilanteissa, joissa työyhteisön toimintakykyä koetellaan. Ne ilmenevät siinä, miten suhtaudumme toisiin, miten rakennamme tietoa yhdessä ja kuinka katsomme omaa tapaamme toimia osana yhteisöä.

Digiaikanakin työyhteisötaitojen ytimessä ovat kohtaamisen taidot. Myös etätöissä tarvitaan vuorovaikutusosaamista ja kykyä luoda innostavia oppimisen tiloja sekä asettua toisen tueksi.

Kirjan löydät täältä