21.11.2023

Näin menestyt monipaikkaisessa työssä

Tuottavaa, mielekästä ja yhteisöllistä työtä paikasta riippumatta – kyseenalaista työhön liittyvät uskomukset ja rakenna hybridityössä menestyvä organisaatio

Näin menestyt monipaikkaisessa työssä kokoaa asiantuntijatietoa, käytännön työkaluja ja oivalluksia hybridityön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämän kirjan avulla nostat hybridityön seuraavalle tasolle tai kehität organisaatiosi toimintakykyä paikkariippumattomassa työssä.

Kirja on suunnattu kaikille, joille etä- ja hybridityön haasteet ovat tuttuja. Se antaa vastauksia polttaviin kysymyksiin ja uusia näkökulmia ongelmiin, joita perinteiset toimintamallit eivät ratkaise.

Johtoryhmille ja liiketoimintajohdolle kirja tarjoaa keinot tarkastella monipaikkaisuuden strategisia mahdollisuuksia ja kehittää organisaation kykyä onnistua hybridityössä.

Tiiminvetäjänä saat tietoa kriittisen tärkeistä tiimityön prosesseista sekä keinoja kehittää yhteistyöstä toimivampaa ja tehokkaampaa. Kirjassa on myös käytännön esimerkit etänä tehtävään kehittämiseen, jonka yleisesti edelleen uskotaan olevan mahdotonta.

Tieto- ja asiantuntijatyötä tekevälle kirja antaa oivalluksia asynkronisen työn ja keskittyneen työskentelyn hyödyntämisestä sekä välineitä aikaansaavaan, tulokselliseen ja hyvinvointia edistävään itsensä johtamiseen sekä monipaikkaisessa työssä menestymiseen.

Teos rohkaisee ajattelemaan nykytyöelämän monimutkaisia kysymyksiä uudella tavalla ja auttaa nostamaan hybridityön tehokkuuden ja tuottavuuden huippuunsa – onpa organisaatiosi hybridimalli millainen tahansa.

Kirjasta sanottua

Tämä teos on upea mosaiikki, jossa yhdistyy niin tutkimustieto, käytännölliset esimerkit ja vinkit sekä välitehtävät, joiden avulla voi pysähtyä pohtimaan omaa tai organisaation toimintaa monipaikkaisen työn äärellä tai sitä kohti. Sujuvasti soljuva teksti haastaa myös lukijaansa ajattelemaan omia olettamuksia ja asenteita. Suosittelen lämpimästi.

Susa Nikula
Johtaja, ihmiset ja kulttuuri, LähiTapiola
Yrittäjä, kirjailija

Kirja on monipuolinen ja laaja teos yhdestä tämän hetken vilkkaimmin keskustelluista teemoista työelämässä. Kirjan vahvuuksia ovat konkreettiset esimerkit ja työkalut, joista hyötyvät niin yritysten ylin johto, esihenkilöt kuin asiantuntijatkin, jotka miettivät minkälaisia ratkaisuja monipaikkaisessa työssä pitäisi tehdä.

Pauli Forma
Työkykypalveluista vastaava johtaja
Varma

Kirjailija

Ulla Vilkman on etä- ja monipaikkaisen työn edelläkävijä ja tietokirjailija. Hän on kehittänyt yritysten osaamista johtaa ja tehdä yhteistyötä hybridityössä jo vuodesta 2015 lähtien. Ulla onkin ensimmäisiä etäjohtamisen ja etätyön parissa työskennelleitä asiantuntijoita Suomessa. Kokemusta on kertynyt niin julkiselta sektorilta kuin yksityisistä perheyrityksistä pörssiyhtiöihin.

Työuransa aikana Ulla on valmentanut, kouluttanut ja toteuttanut erilaisia kehittämisprojekteja työyhteisöissä. Asiantuntijatyön ohella Ulla Vilkman johtaa Timanttia Consultingin asiantuntijatiimiä, jonka missiona on rakentaa työelämää, jossa ihmiset onnistuvat ja organisaatiot menestyvät.

Hänen aiemmat kirjansa ovat Etäjohtaminen (Alma Talent, 2016) ja Etätyö ulkomailla (Basam Books, 2020). Lisäksi hän on käsikirjoittanut menetelmiä johtamistyön tueksi kokoavat Ideapakat Hyvän johtamisen työkalupakki (2017) ja Monipaikkainen tiimi (2021).

Kirjan löydät täältä