15.08.2023

Keskusteleva viestintä strategiatyössä

Keskustelevalla viestinnällä varmistetaan, että strategiatyö saa jo pohdintavaiheessa käyttöönsä koko organisaation osaamisen. Samalla varmistetaan, että valittua strategiaa toteutetaan sitoutuneesti toiminnan arjessa. Sisäisen viestinnän haaste on, kantaako ääni, saavuttavatko viestit tarvitsijat ja ennen kaikkea, saadaanko aikaan innostavaa ja ratkaisuja löytävää vuoropuhelua. Siten edistetään osallistuvaa, monimuotoista ja tasa-arvoista työkulttuuria.
Kirja tarjoaa johtamisen oivalluksia ja toteutusvoimaa johtoryhmille, viestinnän ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijoille, esihenkilöille, coacheille ja muutosprojektien vetäjille. Kirjan neuvoja ja käytännön keinoja on helppo soveltaa lukijan omissa strategisen viestinnän haasteissa.

Anneli Valpola jakaa sekä monipuolista kokemustaan että tuoretta tietoa ja oivalluksia maailman huippuyliopiston London School of Economicsin strategisen viestinnän ohjelmasta. Hyödyllisiä näkemyksiä kertovat myös kirjaan haastatellut brändin ja viestinnän oman alansa huiput.

Anneli Valpola on työelämän katalysaattori ja johtamisen taitaja. Hän on pitkän uransa aikana toiminut monessa merkittävässä työelämän muutoksessa mukana. Hänelle kokemus on tuoretavaraa ja hän on aina aktiivisesti hakenut uusia mahdollisuuksia onnistua strategisten muutosten johtamisessa sekä pienissä että tuhansien henkilöiden yhteisöissä Suomessa ja eri puolilla maailmaa.

Kirjalija:Anneli Valpola

Kirjan löydät täältä