13.11.2023

Johtamisen murros

Usein ajattelemme, että työyhteisöjen ja organisaatioiden johtaminen perustuu viimeaikaisille tutkituille tiedoille. Tämä oletus osoittautuu kuitenkin virheelliseksi, kun nykyisiä johtamisnäkemyksiä tutkitaan tarkemmin. Todellisuudessa nykyisin käytössä olevat johtamisajatukset tulevat kaukaa 1980-luvulta ja niissä korostetaan vanhakanaisesti johtajakeskeisistä, sankarijohtamisen näkökulmista. Organisaatioelämä on kuitenkin jo muuttunut ja siksi vanhakantaisten johtamisnäkemysten soveltaminen aiheuttaa paljon pahaa oloa. Mikäli jatkamme samaa rataa, on todennäköistä, että yhä suurempi osa työssä käyvistä henkilöistä palaa jatkossa loppuun. Kirjassa ehdotetaan ratkaisua johtamista vaivaavan noidankehän katkaisemiseksi ja hyvien työolosuhteiden aikaansaamiseksi.

Kirjailija:

Pauli Juuti on valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori ja tietokirjailija. Hän on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Johtamistaidon opiston tutkimusjohtajana sekä Lappeenra nan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Hän on kirjoittanut yli 60 työelämään ja johtamiseen liittyvää kirjaa. Hän on myös konsultoinut ja kehittänyt lukuisia maamme työyhteisöjä.