20.06.2023

Ikädiversiteetillä menestykseen

Suomalainen työelämä on käännekohdassa, jossa yritysten on pystyttävä näkemään eri ikäisten vahvuudet ja kyettävä hyödyntämään niitä. Tulevaisuuden työelämässä diversiteetti ja inkluusio ovat saumaton osa yritysten kasvustrategiaa. Toisaalta nuoreen työyhteisöön kannattaa palkata kokemusta ja vankkaa asiantuntemusta, ja toisaalta vastavalmistuneiden tuore tieto ja uteliaat kysymykset taas antavat virtaa ja energiaa pitkän työuran tekijöille. Teos antaa käytännön neuvoja siihen, miten eri ikäisistä ihmisistä saadaan paras mahdollinen hyöty saman organisaation käyttöön.

Kirja pyrkii antamaan etenkin johtajille ja esihenkilöille työvälineitä ikäjohtamiseen selvittämällä, miten ikä rakentaa monimuotoisuutta työelämässä ja yritysten käytännön toimintatavoissa. Se lisää myös tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten diversiteettijohtaminen eri ikäisten työntekijöiden vahvuuksia hyödyntämällä lisää yritysten tuottavuutta ja kohentaa yrityksiin liittyviä mielikuvia ja mainetta. Kirja tuo esiin, millaisia työpaikkakulttuurisia muutoksia yrityksissä tarvitaan, eli mitä syntyy kun kokenutta osaamista ja nuorta energiaa törmäytetään tuloksellisesti yhteen.

Kirja auttaa oivaltamaan, miten moni-ikäisyys yritysten kasvustrategian kiinteänä osana paitsi purkaa asenteellisia ja työkulttuurisia monimuotoisuuden juurtumista jarruttavia rakenteita myös parantaa suomalaisyritysten kilpailukykyä. Moni-ikäisyyttä toteuttava rekrytointistrategia on nykypäivänä ymmärrettävä tärkeänä imagotekijänä ja keskeisenä työnantajabrändin osana.

Kirja on suunnattu ensisijaisesti johtajille ja organisaation HR:ssä työskenteleville.

Teoksen kirjoittajat ovat seuranneet pitkään oman työnsä kautta ikäjohtamisen eri ilmenemismuotoja ja siihen liittyviä haasteita. Heidän missionaan on tuoda esille asenteet ja epäkohdat sekä auttaa ihmisiä näkemään ikädiversiteetin tarjoama potentiaali ja kilpailukyky niin työntekijöille kuin yrityksille.

Kirjoittajat: Maija Fast, Pia Helenius, Liisa Holma, Minna Levander, Anne Mikkilä, Sirena Sera, Satu Suvisaari ja Timo Vatanen

Lue kirja-arvio tästä