Henkilöstöteko 2016 -kilpailun finalistit on valittu

to 16. helmikuuta 2017 15.07.00

Henkilöstöteko 2016 -kilpailun finalistit on valittu

Voitosta kisaavat seuraavat hankkeet:

Työmaa-akatemia / Graniittirakennus Kallio Oy
Työmaa-akatemia on hanke, joka todistaa sen, että jokaisella toimialalla voidaan rikkoa alan ei-houkutteleva maine, toimia eri tavalla ja luoda haluttu työpaikka. Hanke perustuu perinteiselle mestari-kisälli –toimintamallille, jossa panostetaan erityisesti käytännön ammattitaidon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen. Työmaa-akatemia on tärkeä osa palkitun kasvuyrityksen identiteettiä ja johtamisfilosofiaa. Osaamisen kehittyminen on Työmaa-akatemiassa vuorovaikutteista, jossa sekä nuori kisälli että kokeneempi mestari oppivat toisiltaan. Kisälli-mestari -työparit luovat työmaille kannustavan ilmapiirin ja tämä toimintamalli auttaa hallitsemaan myös työn kuormittavuutta. Työmaa-akatemia on toteutettu tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Polku haalarihommista työmaaharjoittelijaksi johtaa usein osakkaaksi asti. Näin yritys varmistaa juuri oikeanlaisen sitoutuneen ja osaavan henkilökunnan.

Jaetun johtajuuden Start Up -tiimi yritysasiakaspalvelussa / Sonera
Voiko pieni tiimi käynnistää ison muutoksen? Kyllä, tämä rohkeutta vaatinut hanke osoittaa, että perinteikkäässä ja isossa organisaatiossakin on mahdollista lähteä muuttamaan toimintatapoja ja omaksua start up-yrityksille tyypillisiä organisoitumis- ja johtamistapoja. Jaetun johtajuuden Start Up -tiimissä luovuttiin esimiehistä ja työntekijät ottivat täyden vastuun oman työnsä johtamisesta sekä johtajuuden kehittämisestä. Hankkeen merkittävyyttä korostaa se, että muutos lähti pienen neljän työntekijän pilottitiimin omasta aloitteesta.  Hanke on osoitus siitä, miten paljon voimaa ja johtajuutta ihmisissä on, kun heille annetaan mahdollisuus siihen. Uusi toimintatapa on vaikuttanut merkittävästi sekä taloudellisiin tuloksiin että työhyvinvointiin. Hanke on hyvä esimerkki uuden sukupolven sitoutumisesta oman työnsä uudistamiseen.

Tuunattu työ / Vantaan kaupunki
Tuunattu työ -hanke on esimerkki pitkäjänteisestä johtamisen kehittämisestä sekä hyvin valmistellusta kehityshankkeesta, jossa aikaan saadaan aiemmin haasteelliseen teemaan toimiva ratkaisu hyvän yhteistyön avulla. Se, mikä on aiemmin koettu lähes mahdottomaksi, on muuttunut mahdolliseksi. Terveys- ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä on luotu hyvässä yhteishengessä ratkaisu tilanteisiin, joissa työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään soveltaen eli tuunatusti omaa työtään tai korvaavaa työtä. Tuunatun työn arviointi tehdään systemaattisesti jokaisen työtekijän kohdalla miettien erilaisia toteutustapoja. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin osalta nostaa työkyky keskiöön ja vähentää sairauspoissaoloja. Positiiviset kokemukset ja tarinat ovat lisänneet tuunatun työn käyttöä. Hankkeella on saavutettu merkittävät säästöt henkilöstömenoissa. Hanke on valtakunnallisesti esimerkillinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä.