05.03.2024

Johtamiskohtaamisten aallokossa - tunnista työorientaatioiden voima

Erilaiset työ- ja johtamisorientaatiot ja kompleksinen työelämä haastavat niin työn tuottavuutta kuin hyvinvointia. Ihmisten yhteisössä elämä on vuoroin aallokkoa, vuoroin tyventä. Johtamiskohtaamiset ovat tilanteita, joissa aukeaa mahdollisuus joko myötätuuliin tai puhkeavaan rajumyrskyyn. Näissä kohtaamisissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja selkeyttä tai luodaan maaperää väärinymmärryksille ja törmäyksille. Työorientaatioiden vastavuoroisen tunnistamisen kautta löytyy välineitä paremmille johtamiskohtaamisille ja tätä kautta tulokselliselle ja hyvinvoivalle yhteisölle.

Johtamiskohtaamisten aallokossa avaa johtajien ja asiantuntijoiden piilossa lymyävät työorientaatiot, joita arjessa ei usein tunnisteta. Työ- ja johtamisorientaatiot kuvataan profiileina, joista luultavasti tunnistat itsesi, kollegasi, lähijohtajasi tai johdettavasi. Erilaisten orientaatioiden arkkityypit avataan elämänmakuisten casejen avulla ja tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun ne kohtaavat toisensa työn arjessa. Kirja tarjoaa työkaluja niin johtajille kuin johdettaville yhteistyön karikkojen väistämiseen ja ratkaisemiseen. Työkalupakista löytyy myös Kolmen K:n malli, väline työorientaation tunnistamiseen.

Kirja on tarkoitettu johtajille, esihenkilöille, asiantuntijoille ja työelämäkehittäjille – kaikille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan sekä tapaansa työskennellä vastavuoroisesti ja tuottavasti. Kirja on tutkimusperustainen ja käytännöllinen opas toimiviin johtamiskohtaamisiin.

Kirjailijat:

Annastiina Mäki & Kimmo Mäki

Kirjoittajat ovat kokeneita työelämätutkijoita, kehittäjiä ja kouluttajia. Filosofian tohtori Annastiina Mäki on organisaatiokehittäjä, johtajuustutkija ja johtava konsultti. Annastiina on väitellyt johtajuuskulttuurin kehittämisestä. Kauppatieteiden tohtori Kimmo Mäki on korkeakoulupedagogiikan ja -organisaatioiden sekä pedagogisen johtamisen kehittäjä ja tutkija, joka on väitellyt korkeakouluopettajien työkulttuureista.