01.08.2023

Inhimillinen tehokkuus - Jännitteet hyötykäyttöön

Asiat eivät ole aina organisaatioissa vain sitä, miltä ne näyttävät. Ongelmista voi olla vaikea saada otetta, ja ne valvottavat öisin. Koska organisaatiot ovat ihmisten muodostamia yhteisöjä, niihin on sisäänrakennettu jännitteitä. Inhimillisyyden ja tehokkuuden yhdistäminen vaatii näiden jännitteiden hyväksymistä.

Inhimillisyys tarkoittaa ihmisten psykologisia perustarpeita, sosiaalisia suhteita ja kulttuuria, joiden varaan organisaation dynamiikka rakentuu. Tehokkuudessa puolestaan on kyse siitä, miten resursseja hyödynnetään arvon luomiseksi: organisaation rakenteet, prosessit ja järjestelmät ovat tehokkuuden osatekijöitä.

Inhimillisen tehokkuuden tavoitteena on auttaa ymmärtämään jännitteitä inhimillisyyden ja tehokkuuden välillä - ja ottamaan ne hyötykäyttöön.

Tämä kirja on ovi organisaatioiden jännitteiseen maailmaan. Tapausesimerkit auttavat ymmärtämään, miten ongelmia voi ratkaista samanaikaisesti sekä tehokkuuden että inhimillisyyden näkökulmasta. Jännitteet ovat energiaa, jota ilman maailma ei muutu paremmaksi paikaksi. Menestyvä organisaatio osaa valjastaa jännitteet hyötykäyttöön.

Onnistuminen on inhimillistä!

Kirjoittajat: Outi Ikonen, Antti Aro, Annamari Heikkilä, Eveliina Holmgren, Petri Juujärvi, Merit Morikawa, Sami Råman, Jaakko Sahimaa

Kirjan löydät täältä