03.03.2022

Ihmetyttävätkö eläketermit – työeläke, vanhuuseläke ja mitä näitä on?

Vien työkseni työeläkkeen ilosanomaa sekä kansalaisille että eläkealan asiantuntijoille. Asiantuntijat tuntevat Suomen eläketurvan kokonaisuuden ja ovat sen termit sisäistäneet, mutta kansalaiset ovat toisinaan ymmyrkäisinä. Kun puhun työeläkkeestä, joku voi kysyä, koska sen vanhuuseläkkeen sitten saa - miten sinä vastaisit kysyjälle?

Ansioihin perustuvan työeläkkeen tavoitteena on turvata kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Kansaneläke ja takuueläke puolestaan turvaavat tarvittaessa vähimmäistoimeentulon. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen edellytyksenä on Suomessa asuminen, ja ne maksaa Kela. Työeläke ansaitaan työskentelemällä palkansaajana tai yrittäjänä, ja eläkkeen määrä kasvaa koko työuran ajan. Työeläkkeet maksaa työeläkelaitos.

Eläkeläisiä on yli 1,6 miljoonaa

Ansaitun työeläkkeen perusteella selviää, täydennetäänkö eläkkeensaajan työeläkettä kansaneläkkeellä ja mahdollisesti myös takuueläkkeellä.

Kansaneläke on työeläkevähenteinen ja se tarkoittaa käytännössä seuraavaa: kun työeläke nousee noin 1 300 euroon, eläkeläiselle ei makseta kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Vuonna 2020 suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke oli reilut 1 760 euroa. Joka kolmannen eläke oli kuitenkin alle 1 250 euroa kuukaudessa, joten työ- ja kansaneläkkeet ovat molemmat tärkeitä ja tarpeellisia. Samaisena vuonna pelkkää työeläkettä saavia oli selkeästi eniten, lähes 1 020 000. Sekä työ- että kansaneläkettä saavia oli lähes 500 000. Vain kansaneläkettä ja takuueläkettä saavia oli yhteensä yli 100 000. Yhteensä eläkkeellä olevia oli vuonna 2020 lähes 1 620 000.

Koko ansaitun työeläkkeen maksaa se työeläkelaitos, joka on viimeisenä työeläkevakuuttanut eläkkeensaajan. Kansaneläkelaitos – tuttavallisesti Kela, maksaa puolestaan kansan- ja takuueläkkeen. Eläkkeen hakeminen on tehty asiakasystävälliseksi, eli yhdellä hakemuksella voi hakea valtaosan eläke-etuuksista.

Eläke-etuuden nimi vaihtelee eläkkeellä olon syyn mukaan

Minkä niminen eläke-etuus henkilölle maksetaan? Se riippuu syystä, jonka takia eläkkeellä ollaan. Yksinkertaistaen voi todeta, että syitä eläkkeelle jääntiin ovat ikääntyminen, työkyvyn menetys ja perheen huoltajan kuolema. Eläke-etuuksia ovat työeläkepuolella esimerkiksi

- osittainen vanhuuseläke
- vanhuuseläke
- työkyvyttömyyseläke
- perhe-eläke.

Kansaneläkkeenä ei voi saada osittaista vanhuuseläkettä, mutta muut yllä olevan luettelon eläke-etuudet ovat haettavissa sekä työeläkkeenä että kansaneläkkeenä.

Määrällisesti tarkasteltuna on vanhuuseläke Suomessa yleisin etuus. Toiseksi eniten on perhe-eläkkeensaajia ja kolmanneksi eniten on työkyvyttömyyseläkeläisiä.

Eläkkeellä ollaan vuosia, jopa vuosikymmeniä

Eläkeaikaa pohtiessa on hyvä ottaa huomioon, että pitkäikäisyys on tätä päivää. Vuonna 2020 elinajanodote 80-vuotta saavuttaneilla naisilla oli yli 10 vuotta ja miehilläkin reilusti yli 8 vuotta.

Tällä hetkellä eläkkeellä ollaan keskimäärin noin 22 vuotta, naiset pidempään kuin miehet. Eläkkeellä oloaika kasvaa, vaikka vanhuuseläkeikää nousee, sillä elinikä nousee nopeammin.

Nykyiset eläkeläiset tietävät jo, millä eläkkeellä ovat, kuinka paljon he eläkettä saavat ja kuka sen heille maksaa. Meille ”ei eläkeläisille” eläkkeen rakenne, eläke-etuuden nimi, eläkkeen maksaja ja eläkkeen määrä varmistuvat myöhemmin.

Useimmiten kiinnostumme selvittämään eläketurvaamme reilusti yli 50 vuoden ikäisinä. Kuulutko sinä heihin? Tieto kuitenkin on tärkeää jo nuoremmillekin. Selvitä, kuinka paljon sinulla on työeläkettä tulevaisuutta varten. Sen saat selville erittäin helposti. Osoitteessa Työeläke.fi on erilaisia laskureita eläkkeen ja myös oman eläkeiän arviointiin. Sivustolla voit kirjautua työeläkeotteelle, esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla ja selvittää, kuinka paljon eläkettä on tällä hetkellä tienattuna.

Tartu mahdollisuuteen:

1. selvitä eläkeikä ja ansaittu eläke osoitteessa www.työeläke.fi,
2. tule eläkeasian äärelle HENRYn aamuwebinaariin 13.4. ja
3. HENRYn aamuwebinaariin 25.5. – tervetuloa mukaan!

Marina Sirola
koulutuksen asiantuntija, Eläketurvakeskus

Twitter: #työeläke #ETKkouluttaa @ETKinfo @MarinaSirola