Eläkeinfo: Työeläke joustaa työuran lopussa

25.05.2022 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Työeläkettä ei tule ajatelleeksi töitä tehdessä, vaikka lakisääteinen työeläkejärjestelmä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa eläkkeen määrään ja tehdä itse päätöksiä vanhuuseläkkeelle jäämisestä. 
 
Yksilö voi itse päättää, nostaako hän osan vanhuuseläkkeestä ennen varsinaista vanhuuseläkettä. Hän voi päättää milloin hän jää varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. Päätöksillä on vaikutus henkilön eläkkeen määrään. Eläkeinfossa kerrotaan, millaisia päätöksiä työuran loppuvaiheessa voi tehdä.  
 
Henkilöstöammattilaisten on hyvä tietää keskeiset asiat, miten vanhuuden kynnyksellä voi suunnitel-la työeläkkeelle jääntiä. Keväällä 2022 Työeläkeasioista käsitellään/käsiteltiin 13.4. otsikolla Eläkeinfo HR-ammattilaisille. Tule kuulolle molempiin tilaisuuksiin.
 

Alustajana on koulutuksen asiantuntija Anna-Stina Toivonen Eläketurvakeskuksesta. Anna-Stina tekee päivittäin töitä työeläkeasioiden parissa, joten hän tuntee hyvin viimeaikaisten eläkeuudistus-ten taustat ja muutokset. 

Twitter: @ETKinfo
#työeläke #ETKkouluttaa 

Ilmoittautuminen alkaa: 03.03.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 24.05.2022

Ilmoittaudu tapahtumaan