Eläkeinfo HR-ammattilaisille

13.04.2022 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Työeläke tulee Suomessa työssä käyville kuin puhdas vesi hanasta. Emme juuri ajattele työeläkettä töitä tehdessä, sen arvon huomaa vasta työkyvyn heikentyessä tai iän karttuessa. Suomalaiset ovat eläkkeellä keskimäärin reilusti yli 21 vuotta. Työeläke pohjautuu koko työuran aikaisiin ansioihin. Näistä keskustellaan eläkeinfossa.
 
Henkilöstöammattilaisten on hyvä tietää keskeiset asiat työeläkkeestä: millainen työeläkejärjestelmä Suomessa on ja miten työeläkettä ansaitaan sekä millaisten riskien varalta työnantaja on meidät työeläkelainsäädännön avulla vakuuttanut. Luvassa lisäksi ajankohtaista työeläkeasiaa, kuten 1.1.2022 voimaan tullut perhe-eläkeuudistus. Työeläkeasioista jatketaan 25.5. otsikolla Työeläke joustaa työuran lopussa. Tule kuulolle molempiin tilaisuuksiin.  
 
Alustajana on koulutuksen asiantuntija Marina Sirola Eläketurvakeskuksesta. Hänellä on tietoa vii-meaikaisten eläkeuudistusten taustoista ja muutoksista. Marina on aktiivisesti vienyt eläkeviestiä sekä tavallisille kansalaisille että eläkealalla toimiville asiantuntijoille.

Twitter: @ETKinfo

#työeläke #ETKkouluttaa 

Twitter: @MarinaSirola

Ilmoittautuminen alkaa: 03.03.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 12.04.2022

Ilmoittaudu tapahtumaan