Osaaminen on oppimisen vuorovaikuttamista

09.07.2019

Ethän pelkää oppimista:

 • Subjektiivisuus ja objektiivisuus on asymptoottista, et pysty kumpaankaan
 • Havaintojen puutteellisuus
 • Tiedon olemassaolo ja usein sen puute (totuutta ei ole monessakaan merkityksessä)
 • Jokaisen arvostus ja arvokkaat mielipiteet (ihmisarvot, lait jne.)
 • Ihmismielen sosiaalisuus (ihmiset haluavat toistensa seuraa ja tekevät hyvää toisilleen)
 • Kysymykset, vuorovaikutus ja dialogi (tekniset ja
 • Mahdollisuus tehdä turvallinen tila kohtaamiselle ja korjata tilanteita
 • Luottamuksen rakentamisen mahdollisuus
 • Vapauksien ja vastuiden vuorottelu (osa tekmeisistämme on ennalta määrättyä ja osaan voimme vaikuttaa)
 • Intuition käytön mahdollisuus
 • Normit ja se, että kaikessa ei ole normeja (käyttäytymissäännöt, demokratia, hyvinvointi)
 • Kulttuurit
 • Oppimisen uudet mahdollistamiset (elinikäinen, yhteistyön, ilmiöoppiminen jne.)
 • Ajatusten, mielikuvituksen ja reflektion käyttövoima (sekä yhteistyön todettu toimivuus)
 • Johtamisen ja esimiestyön paradigma (mahdollistava eli fasilitoiva johtajuus)
 • Tekniset mahdollisuudet ja apuvälineet

sillä siihen, kuten näet ei ole mitään syytä.

Mika Koskinen - 10Times Oy

Takaisin listaukseen

Tykkää

ääntä