Kohti ääretöntä ja sen yli

23.05.2019

Legendaarisen Buzz Lightyearin (Toy Story) lausuma ”Kohti ääretöntä ja sen yli” kuvaa hyvin omaa suhdettani uuden oppimiseen. Maailman on äärettömän täynnä kiinnostavia ja uusia asioita. Ääretön merkitsee myös usein tuntematonta. Siis jotain pelottavaa. Pelon yli pääseminen ja uskaltaminen liittyy olennaisesti uuden oppimiseen.

Kouluaikoina oppiminen oli lähinnä koulussa vietetyn ajan sivutuote. Koin tärkeämmäksi olla mukana erilaisissa sosiaalisissa ympyröissä ja kehittää yhteisisä asioita, usein erilaisissa oppilaskunnan rooleissa. Opin jo silloin yhteistyön ja sosiaalisen verkoston voiman.

Lähtö vaihto-oppilaaksi tuntemattomaan kulttuuriin pakotti oppimaan kieltä ja selviämistä uudessa ympäristössä. Se opetti myös kokemuksen voiman. Amerikka itse koettuna näytti hyvin erilaiselta kuin se Amerikka, johon olin tutustunut vain television välityksellä.

Omilla kokemuksilla on siis valtavan suuri rooli oppimisessa ja ymmärtämisessä.

Toimialan ja tehtävien vaihto on tuonut aina mahdollisuuden oppia uusia asioita ja samalla soveltaa jo vanhoja oppeja uudessa ympäristössä. Suurin oppi on ollut eri näkökulmien huomioimisessa.

Mitä useammasta näkökulmasta pääset asioita tarkastelemaan, usein toisten auttamana, sen paremman kokonaiskuvan saat luotua ja sitä enemmän ja nopeammin opit.

Suurin oppi oppimisesta omalla uralla on kuitenkin ollut opettaminen. Henkilökohtaisesti en ole löytänyt tai tavannut parempaa tapaa oppia kuin opettaa muita. Kurssia, valmennusta, esitystä tai luentoa suunnitellessa on joutunut ja päässyt tutustumaan aiheeseen syvällisesti ja jäsentämään sen itselleen muille viestittävään muotoon. Valmennuksissa olen valmentajana ollut aina etulyöntiasemassa koska minulla on ollut mahdollisuus oppia samasta aiheesta usealta eri ammattilaiselta. Harva meistä pääsee esimerkiksi tutustumaan yli 30 eri organisaation toimintaan ja 300 ammattilaisen ajatuksiin ja havaintoihin tietystä aihealueesta yhden vuoden aikana. Kouluttajana ja valmentajana se on mahdollista. Tähän liittyen oppimin kiteytettynä on seuraava.

Tullaksesi hyväksi asiantuntijaksi tai johtajaksi sinun on opittava opettamaan.

“Those who know, do. Those that understand, teach.” 
― Aristotle

Petri "Paavo" Väyrynen - Sarjayrittäjä

Takaisin listaukseen

Tykkää

ääntä