04.06.2024

Työntekijän itsensä johtaminen: Työnantajan tuki ja vastuu

Nykyään korostetaan työntekijöiden itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta. Ja tottahan se on. Itsensä johtamisen rooli kasvaa entisestään hektisessä maailmassa.

Usein kuulen: ‘Ei kaikkea voida vierittää työntekijän harteille!’ Tämä on totta; ei tietenkään. Itsensä johtamiseen kannustaminen ei tarkoita, että työntekijä jätetään yksin. Päinvastoin. Työnantajan tehtävä on luoda työympäristö, jossa vastuun ottaminen on mahdollista.

Merkkejä heikosta itsensä johtamisesta

Joskus voi olla vaikea tunnistaa työntekijöiden alisuoriutumisen syitä. Aikaansaamattomuus tulkitaan laiskuudeksi, puhumattomuus tyytyväisyydeksi tai jatkuva tuen tarve osaamattomuudeksi. Mutta mitä jos sanonkin, että näillä on yksi yhteinen tekijä: työnantajan vastuu.

Kuulostaako jokin näistä tutulta?

 • Työntekijät pyytävät usein ohjeita tai neuvoja → Resursseja kuluu
 • Työntekijät eivät uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä → Päätöksenteko hidastuu
 • Työntekijät eivät pysty vastaamaan odotuksiin → Työn laatu kärsii
 • Työntekijät eivät uskalla kehittää tai kyseenalaistaa → Luovuuden puute
 • Työntekijät kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi vaikutusvaltaa → Turhautuminen ja motivaatio laskee
 • Työntekijät sopeutuvat hitaasti muutoksiin → Muutosvastarintaa esiintyy

Työntekijöillä on vaikeuksia hallita kuormitusta → Hyvinvointi kärsii.

Jos nämä piirteet ovat tuttuja, itsensä johtamisen taso ei ole optimaalinen. Tämä vaikuttaa suoraan työn laatuun ja tehokkuuteen sekä koko organisaation suorituskykyyn.

Työnantajan rooli

Kuten ylempänä mainittu, työnantajalla on iso vastuu. Itsensä johtaminen on työntekijän ja työnantajan kahden kauppa. Miten mahdollistaa onnistunut itsensä johtaminen? Edetäänpä taas listan avulla!

 • Selkeät tavoitteet ja odotukset: Määrittele organisaatio-, tiimi- ja henkilötason tavoitteet ja odotukset selkeästi.
 • Kommunikointi ja avoimuus: Edistä aktiivista ja avointa kommunikointia.
 • Henkilökohtainen tuki: Tarjoa tukea työn tärkeyden ymmärtämiseksi sekä motivaation ja itsevarmuuden takaamiseksi.
 • Pelisäännöt ja työn raamit: Määritelkää yhdessä työn raamit ja pelisäännöt.
 • Palautteenanto: Anna säännöllistä ja rakentavaa palautetta.
 • Merkityksellisyys: Korosta organisaation tarkoitusta ja työntekijän roolin merkityksellisyyttä.
 • Arvot: Varmista, että organisaation arvot ovat selkeitä ja ohjaavat toimintaa.
 • Luottamus: Rakenna luottamusta työntekijöihin
 • Vastuun antaminen: Anna vastuuta ja motivoi ottamaan vastuuta.
 • Kehitysmahdollisuudet: Tarjoa koulutusta ja valmennusta osaamisen kehittämiseen.
 • Osallistaminen: Osallista työntekijät päätöksentekoon ja kehitystyöhön.
 • Moka on lahja: Kannusta kokeilemaan uusia ideoita ilman epäonnistumisen pelkoa.
 • Joustavuus: Tarjoa joustavia tapoja työn tekemiseen kuten työaikajärjestelyillä ja etätyömahdollisuuksilla.
 • Esimerkin näyttäminen: Näytä esimerkkiä omalla toiminnallasi. Vaikutus tapahtuu aina ihmiseltä ihmiselle.

Työnantajan on tarjottava tarvittavat tiedot, resurssit, koulutus ja tuki, jotta työntekijät voivat johtaa itseään. Tämä luo pohjan menestykselle ja kehitykselle, mikä edistää organisaation suoritusta ja innovaatiokykyä.

Konkreettiset askeleet itsensä johtamiseen

Ehkä mietit nyt, miten sinun oma itsensä johtaminen sujuu ja miten voisit sitä kehittää. Konkreettisia vinkkejä saat osallistumalla HENRYn webinaariin 21.8.2024. Nähdään siellä!

Jenna Niskanen

Valmentaja ja työyhteisön kehittäjä. Työntekijöiden ja johdon tuki, hyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen asiantuntija, joka on erikoistunut työnhallinnan ja itsensä johtamisen ammattilaiseksi.