09.08.2022

Varaudu suruun työyhteisössäsi – tee suunnitelma kriisitilanteiden varalle

Varaudu suruun työyhteisössäsi – Vinkkejä kriisitilanteeseen

Kuolemantapaukset voivat koskettaa jokaista työyhteisöä. Joka vuosi kymmenet tuhannet työssäkäyvät menettävät läheisensä – osa esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa. Suru ja järkytys voi alkaa äkillisesti työpäivän aikana tai heikentää muutoin työkykyä lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa.

Jokaisen työyhteisön olisi tärkeää varautua tukemaan henkilöstöä muuttuvissa elämäntilanteissa. Valmis toimintamalli läheisensä menettäneen tukemiseen vähentää neuvottomuutta ja on tasapuolinen, sillä tuki ei jää yksittäisen esihenkilön varaan.

Hyvä suunnitelma sisältää mallin menetyksen hetkelle, sairausloman ajalle ja töihin paluuseen. Parhaimmillaan hyvä suunnitelma voi lyhentää poissaoloja ja tukee työyhteisön toimintaa.

Suunnitelmassa ja työyhteisön arjessa on suositeltavaa huomioida myös se, että vähintään joka kolmas perhe on jollain tavalla monimuotoinen. Kaikilla tulee olla oikeus tukeen surussa – oli menehtynyt sitten esimerkiksi bonusäiti, bonuslapsi, bonussisarus, sateenkaariperheen yksi vanhemmista, läheinen ystävä tai perhehoitaja, jonka luona työntekijä on varttunut osan lapsuudestaan.

Kyselyidemme mukaan jaksamista työelämässä voi kuormittaa myös muunlaiset kriisitilanteet kuin läheisen kuolema. Muun muassa ero puolisosta voi näkyä työyhteisöissä jaksamisen haasteina tai masentuneisuutena.

Kaikki työyhteisöt eivät osaa myöskään tunnistaa lapsettomuuskriisissä olevan työntekijän surua ja tukea häntä erilaisin joustoin. Tahaton lapsettomuus tarkoittaa usein pitkittynyttä hiljaista surua, joka voi jäädä näkymättömäksi joissain tilanteissa – välillä myös lapsettomalta itseltään.

Miten tuet kriisitilanteessa?

Jokainen kriisitilanne on ainutlaatuinen, eikä yhtä kaikkiin tilanteisiin täysin sopivaa mallia ole olemassa. Näillä asioilla kuitenkin pääset eteenpäin:

1. Ole myötätuntoinen ja sensitiivinen. Sano esimerkiksi, ettei sinulla ole sanoja tässä tilanteessa, mutta miten voin auttaa.
2. Pyydä sureva keskustelemaan ja kysy, millaista tukea hän tarvitsee. Voit myös ehdottaa, haluaisiko hän vapaata, kevennyksiä työnkuvaan tai muita joustoja. Älä kuitenkaan pakota keskusteluun tai joustoihin. Voit tarjota tukea myös myöhemmin.
3. Tue surevaa työntekijää palkallisella vapaalla ja anna tarvittaessa mahdollisuuksia etätöihin. Anna palkallista vapaata myös saattohoidon yhteydessä.
4. Kysy, miten sureva toivoo asiaa käsiteltävän työyhteisössä. Ilman surevan lupaa ei hänen menetyksestään saa puhua eteenpäin.
5. Kysy kuulumisia ja pidä yhteyttä myös poissa olevaan työntekijään.
6. Älä jätä yksin töihin palannutta surevaa. Pyydä häntä entiseen tapaan lounaalle, kahville ja oluelle.

Jos kaipaat lisää tietoa, miten huomioida erilaisia perhetilanteita työyhteisön perheystävällisyydessä, tule HENRY ry:n aamuwebinaariin 1. syyskuuta 2022 klo 9-10:30. Webinaarista saat mukaasi tietoa, miten huomioida erilaisia perhemuotoja, vanhemmuuksia ja perhetilanteita.

Vinkkien lisäksi kuulemme Nuoret lesket ry:n kokemusasiantuntijan puheenvuoron, miten työyhteisön on mahdollista tukea leskeytynyttä.

Lisää tietoa löydät myös Monimuotoiset perheet -työelämässä -oppaasta ja Surevan kohtaamisen sivuilta


Tiina-Emilia Kaunisto
Työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto


Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluvat Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.