05.08.2020

Ihmisten strateginen merkitys korostuu

Kesä alkaa kääntyä loppupuolelle, ja ihmiset palailevat työn pariin. Toisten työ edellyttää läsnäoloa työpisteellä, toiset jatkanevat etätöitä, ainakin jossain määrin. Tämä aika herättää varmasti ajatuksia siitä, että onko työpaikalla huomioitu riittävästi korona-ajan, tai toivottavasti jo pian koronan jälkeisen ajan, turvallisuusvaatimukset. Monet odottavat kuitenkin innolla työtovereidensa näkemistä ihan livenä pitkästä aikaa. Joiltakin korona-aika on vienyt työpaikan alta. Tulevaisuus askarruttaa.

Työnantajien näkökulmasta ihmisten merkitys ja heidän hyvinvointinsa varmistaminen on entistäkin tärkeämpää. Korona-aika on saattanut muuttaa organisaation strategisten tavoitteiden ja jatkossa tarvittavien osaamisten painopisteitä sekä työn tekemisen tapoja. Edessä on muutosten aika. Muutokset voivat toteutua vain ottamalla organisaation henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koronakurimus on osoittanut sen, että ihmisiltä löytyy käsittämätön määrä luovuutta, uuden oppimis- ja sopeutumiskykyä, ja ennen kaikkea sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Kyllä me tästäkin selvitään. Tämän tueksi tarvitaan johdon visionääristä viisautta, tavoitteiden kirkastamista ja empaattista, ihmisistä aidosti välittävää johtamista.

Henkilöstö on yrityksen tärkein ja strategisin investointi, rekrytoinnista lähtien koko työsuhteen elinkaaren keston ajan. Kyseessä on samalla win-win -tilanne, joka hyödyttää niin yritystä kuin henkilöstöäkin.

Tästä teemasta kerromme uunituoreessa kirjassamme Henkilöstö – strateginen investointi?

Kirjassa henkilöstöä tarkastellaan yrityksen ratkaisevan tärkeänä kilpailuetuna. Digitalisaation voittokulun myötä osaamispääoma on yrityksen keskeinen investointi. Teoksessa perehdytään henkilöstöanalytiikkaan ja osaamispääoman kehittämiseen sekä ketterään toimintalogiikkaan, jota nykyään edellytetään niin johtaja- kuin organisaatiotasolla. Kirjan käytännönläheisten neuvojen siivittämänä tutustutaan myös organisaatiokulttuurin merkitykseen ja vetovoimaisen työnantajakuvan rakentamiseen sekä niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioiden toteuttamiin muutosprosesseihin.

Tutkimusten mukaan hyvinvoivat ihmiset ovat tuottavampia ja tuloksellisempia kuin huonommin voivat. Yritysten kannattaa siis pitää huolta henkilöstöstään ja välittää ihmisistä aidosti. Tämä vaikuttaa henkilöstökokemukseen ja sitä kautta myös työnantajakuvaan. Voidaan siis todeta, että ”soft is a new hard".

Kirja on jo markkinoilla, mutta julkaistaan virallisesti pe 21.8.2020 klo 8.30 – 10.30

Kerromme kirjan sisällöstä ja tekemistämme havainnoista Henryn aamutilaisuudessa ti 25.8. klo 9 – 10:

Käsittelemme teemaa strategisen rekrytoinnin näkökulmasta Henryn Rekryverkoston tilaisuudessa ti 1.9. klo 17 – 19: 

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Riitta Tolvanen & Markku Kaijala

Riitta Tolvanen on pitkän työuransa aikana toiminut erilaisissa hallinnollisissa, kaupallisissa ja henkilöstöjohdon tehtävissä merkittävissä suomalaistaustaisissa, silti kansainvälisissä organisaatioissa: ensin Stockmannilla, sitten Fazer Amicassa henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä ja viimeksi VTT:llä henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän toimii nykyisin mm mentorina ja HENRYn Rekryverkoston vetäjänä.

Markku Kaijala on Pro-Source Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Hän tekee yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden kanssa auttaen heitä rakentamaan sopivan organisaation ja johtamismallin jatkuvasti muuttuville markkinoille.