24.04.2019

Tiedolla johtaminen ja tekoäly avuksi matkalla kohti yhä hyvinvoivampaa ja turvallisempaa työpaikkaa

Sairauseläkkeet ovat kääntyneet Suomessa yllättäen nousuun, siitä kertovat uusimmat tilastot vuosilta 2017 - 2018 (Taloussanomat 28.11.2018/ Jukka Kivekäs, Varma, https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005913613.html). Nousuun vaikuttavat erityisesti nuorempiin ikäluokkiin painottuvat mielenterveyden häiriöt. Tämä ilmiö osaltaan vahvistaa sen, että työkyvyn ylläpidossa ei tulla valmiiksi koskaan, ja uusia keinoja työkyvyn turvaamiseksi on haettava jatkuvasti. Tekoälyä hyödyntävät kehittyneet teknologiat tarjoavat keinoja niin toistuvien ja pidempikestoisten sairauspoissaolojen kuin ennenaikaiseen eläköitymiseen johtavien syiden selvittämiseen. Lisäksi hyötyjä saadaan työhön paluuta tukevien prosessien kiihdyttämisestä.

Alla muutama case, jossa tiedolla johtaminen ja tekoäly valjastetaan tukemaan matkalla kohti yhä hyvinvoivampaa ja turvallisempaa työpaikkaa:

Uudesta teknologiasta tukea Keskon henkilöstön hyvinvoinnin johtamiseen

K-ryhmässä on pitkään ja systemaattisesti kehitetty toimintatapoja ja palveluita henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Nyt hyvinvoinnin kehittämiseen valjastetaan entistä vahvemmin tiedolla johtaminen. Tavoitteena on hyvinvointia uhkaavien riskien parempi ennakointi ja hyvinvoinnin haasteisiin tarttuminen yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Vuodenvaihteessa käynnistyi hanke, jossa Keskolle rakennetaan uusi järjestelmä henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen tueksi. Järjestelmä ja työkykyjohtamisen prosessien kehittäminen auttavat johtamaan Keskon henkilöstön hyvinvointia entistä systemaattisemmin. Reaaliaikainen yhdestä paikasta löytyvä tieto ja järjestelmän lähettämät ilmoitukset auttavat esimiestä tarttumaan ajoissa hyvinvoinnin haasteisiin ja ehkäisemään sairauspoissaolojen pitkittymistä sekä tarjoamaan työntekijän työkykyä tukevia monipuolisia ratkaisuja ajoissa. Yhtenä lähtökohtana hankkeelle on sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneiden yhteistyön tiivistäminen. Tulevaisuudessa Kesko hyödyntää entistä enemmän tekoälyn ja analytiikan tuomia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisessa ja päätöksenteon tukena.

Tule Henryn aamukahville tiistaina 28.5 kuulemaan aiheesta esitys “Case Kesko: Parempaa ja osuvampaa työkyvyn kehittämistä tiedolla johtamisen avulla”. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.henry.fi/tapahtumat/tulevat-tapahtumat/case-kesko-parempaa-ja-osuvampaa-tyokyvyn-kehittamista-tiedolla-johtamisen-avulla-webinaari.html

Tekoälyllä kohti turvallisempaa työpaikkaa

Työturvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa.

Soforin asiakaskunnan laajasta tilastomateriaalista näkee selvästi, miten tavallisten työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen määrä vaikuttaa tapaturmien syntymiseen. Havaintojen idea perustuu siihen, että työntekijöitä aktivoidaan seuraamaan työympäristönsä vaaratekijöitä. Havaintomäärien vaihtelun vaikutus näkyy tapaturmien määrässä hämmästyttävän nopeasti.

Työturvallisuutta edistetään oppimalla näistä tapahtumista ja luomalla niistä ennakointia parantavia malleja. Tällä hetkellä tätä työtä tukeva raportointi keskittyy usein valmiiksi asennettuihin arvoihin tai sanavalintoihin. Kehittyneiden tekoälymenetelmien avulla analytiikkaa voidaan laajentaa vapaasti kirjoitettuihin tapahtumakuvauksiin ja työturvallisuushavaintoihin. Näin hyödynnettävän tiedon määrä moninkertaistuu. Tekoälyn avulla tehdyistä turvallisuushavainnoista saadaan enemmän irti: voidaan löytää yhteyksiä, jotka jäävät ihmiseltä havaitsematta ja reagointinopeus erilaisiin uhkiin voi kasvaa lähes reaaliaikaiseksi. Näin parannetaan työturvallisuutta.

Sofor on viime vuonna tutkinut yhdessä SSAB:n ja Outokummun kanssa tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia työturvallisuuteen Business Finlandin tekoälyhankkeessa. Ohessa SSAB:n mietteitä aiheesta: SSAB ottaa tekoälyn työsuojelun avuksi - Tavoite olla maailman turvallisin teräsyhtiö (https://www.tekniikkatalous.fi/tyoelama/ssab-ottaa-tekoalyn-tyosuojelun-avuksi-tavoite-olla-maailman-turvallisin-terasyhtio-6708323)


Seppo Salo

Liiketoimintajohtaja, Sofor, p. 050 384 3364, email: seppo.salo@sofor.fi

Lisätietoa tekoälyhankkeesta (artikkeleita, blogeja ja webinaaritallenteita): https://www.sofor.fi/blog/alykasta-turvallisuutta/