16.04.2019

Melu haittaa keskittymistä

Uuden toimiston sisustus näyttää tyylikkäältä, valoa riittää ja sisäilmakin tuntuu raikkaalta hengittää. Kuitenkin tuntuu siltä, että työnteko ei jostakin syystä luista niin kuin pitäisi. Usein syy löytyy tilan ääniympäristöstä. Akustiikka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisena koemme ympärillämme olevan tilan.

Kuuloaistimme toimii herkeämättä, myös silloin kun emme aktiivisesti kuuntele ja jopa nukkuessammekin. Epämiellyttävät äänet saavat meidät valppaaksi ja ne häiritsevät keskittymistä ja lisäävät stressihormonien erittymistä. Miellyttävät äänet taasen tekevät olomme mukavaksi, rentouttavat ja jopa parantavat. Äänet ja melu vaivaavat useimmiten sisätiloissa, koska vietämmehän suurimman osan ajastamme erilaisissa rakennuksissa.

Melusta kärsitään valittamatta enemmän kuin esimerkiksi huonosta valaistuksesta. Tämä johtuu osaksi siitä, että käyttäjät eivät välttämättä tiedosta, että juuri huono ääniympäristö on se, mikä heitä häiritsee. Yksi syy on varmaan se, että akustisten olosuhteiden kuvailu ja määrittely kun ei olekaan ihan niin yksiselitteistä kuin esimerkiksi lämpötilan ja valaistuksen on. Voidaan sanoa vaikkapa, että täällä on liian kuuma ja hämärää, kun taas ääniympäristön kuvailemiseksi on paljon enemmän vaihtoehtoja, joista valita. Äänet voidaan kokea miellyttävinä, iloisina, kaikuisina, häiritsevinä ja joskus uhkaavinakin. Mutta onneksi meluisaa työtilaa voidaan kuitenkin kohentaa akustiikkaratkaisuilla yhtä vaivattomasti kuin lisätä valoisuutta hämärään huoneeseen.

Työympäristötutkimuksissa melu nousee hyvin usein merkittävimmäksi työtehoa alentavaksi ja työhyvinvointia huonontavaksi tekijäksi. Tutkimukset osoittavat, että toimistotyössä noin puolet ihmisistä kokee melun haittaavan työntekoa. Samoin avotoimistoissa meluisan ympäristön on todettu alentavan työtehoa jopa 10 %. Siksi akustiikka pitää ottaa mukaan suunnitelmiin jo toimistoprojektien hankevaiheessa, jolloin arkkitehdit pääsevät suunnittelemaan työympäristöjä niin silmille kuin korvillekin.

Ääniympäristön suunnittelun avuksi saatiin vuonna 2018 kaksi työkalua, joiden avulla työympäristön akustisia tunnuslukuja on määritelty eri tiloihin. Ensimmäinen on Ympäristöministeriön asetus Rakennusten Ääniympäristöstä. Toinen on Sisäilmastoluokitus 2018, jossa on niinikään akustiset tunnusluvut mukana. Sekä asetuksella että sisäilmastoluokituksella yritetään hillitä meluhaittoja rakennuksissa oleville ihmisille ja edesauttaa myös kommunikoinnin vaivattomuutta.

Hyvään akustiikkaan panostaminen luo puitteet miellyttävälle työympäristölle edistäen samalla työhyvinvointiamme ja toimintakykyämme.

Arto Rauta
Ecophon

Tule kuuntelemaan, kun Arto Rauta tulee kertomaan enemmän akustiikan merkityksestä työympäristöön: Hyvällä akustiikalla parempaan työympäristöön 25.04.2019 klo 09:00 - 10:00