26.02.2019

Diversiteetti auttaa menestymään – mitä voimme tehdä rajoittaville ennakkoluuloillemme?

Monimuotoiset ja osallistavat työpaikat ovat tämän päivän liike-elämän menestyjiä. Viimeisimmässä raportissaan McKinsey vahvistaa yhteyden diversiteetin (monimuotoisuuden) ja yrityksen taloudellisen suorituskyvyn välillä. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että monimuotoisutta suosivien yritysten suorituskyky on 21%-33% parempi kuin homogeenisten yritysten. Voisi ajatella, että nämä menestyjäorganisaatiot ovat oppineet käyttämään diversiteettiä kilpailuedun lähteenä ja kasvun avaintekijänä.

Ilmiötä voi selittää muun muassa se, että viimeisimmän tutkimustiedon mukaan monimuotoiset ryhmät ovat luovempia ja niillä on parempi ongelmanratkaisukyky kuin homogeenisillä ryhmillä.

Tulee mieleen erään kansainvälisen kollegavalmentajan kommentti. Hänen mukaansa luovaa ajattelua edellyttävän harjoituksen voittaa yleensä aina se ryhmä, joka on mahdollisimman monimuotoinen. Vastaavasti hännille jää homogeenisin tiimi, se ryhmä jossa ihmiset kuuluvat eniten samaan ikäryhmään ja heillä on samankaltaisin koulutus- ja kulttuuritausta. (Esimerkkinä valmentaja mainitsee “valkoiset insinöörimiehet”).

Diversiteettiä tukeva yrityskulttuuri auttaa menestymään. Se mahdollistaa erilaisten näkökulmien esiintulon ja niiden yhdistämisen asiakasvaikutuksen vahvistamiseksi. Sen tiedetään myös houkuttelevan parhaimpia työntekijötä.

Vaikka McKinseyn raportti kohdentuu liike-elämän organisaatioihin, en hämmästyisi lainkaan siitä, että samat periaatteet pätisivät kaikenlaisiin työyhteisöihin, mukaanlukien julkinen sektori.

Mitä voimme tehdä – mistä aloittaa monimuotoisuutta tukevan kulttuurin rakentaminen?

Monimuotoisuutta suosivan organisaatiokulttuurin rakentaminen on ajankohtainen haaste monissa työyhteisöissä. Yhdeksi keskeisimmäksi kysymykseksi nousee se, mitä tehdä rajoittaville ennakkokäsityksille ja -luuloille (liittyen esimerkiksi sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskontoon).

Liikkeelle voi lähteä tarkkailemalla omaa itseään. Miten omat ennakko-oletukseni vaikuttavat tapaani vuorovaikuttaa toisten ihmisten kanssa? Osaanko erottaa viestin ja viestin välittäjän toisistaan – sen, mitä sanotaan ja kuka sen sanoo?

On olemassa myös toinen, täydentävä ja mahdollisesti nopeampi tapa, joka voi auttaa meitä vapautumaan omista rajoittavista ennakkokäsityksistämme.

Kyse on yhteisen huippukokemuksen luomisesta, sellaisesta hetkestä, jolloin tuntuu erityisen hyvältä tehdä yhteistyötä toisten ihmisten kanssa. Ei ole väliä, keitä toiset ihmiset ovat tai mistä he tulevat. On vain yhteinen tavoite, hyvä fiilis ja yhdessä tekemisen meininki. Näillä hetkillä on valta vapauttaa meidät rajoittavista ja myös osittain piilossa olevista ennakkokäsityksistämme, jotka helposti hämärtävät analyyttistä arviointikykyämme.

On mahdollista, että ihmisten väliset suhteet muuttuvat hetkessä - esimerkiksi juuri tällaisten hetkien kautta, jossa yllättäen näemme ja koemme itsemme ja toisemme aivan uudessa valossa. Myös kasvava tieteellinen näyttö tukee väitettä.

Herää kysymys, miten tällaisia huippuhyviä yhdessä tekemisen hetkiä voisi saada lisää omalle työpaikalle? Miltä tuntuisi yhdessä tekemisen meininki ilman hierarkioita, siiloja tai ennakkoluuloja – syntyisikö mahtavia ideoita ja muuttuisivatko meidän työpaikallamme keskustelut ja ihmisten väliset suhteet?

Monimuotoisuutta suosivan kulttuurin rakentamisen ei välttämättä tarvitse olla huippuhaastavaa tai merkittävästi aikaa vievää. Jo pienellä älykkäästi suunnatulla interventiolla voi olla valtava vaikutus, sillä se voi käynnistää lumipalloilmiön koko organisaatiossa!

Diversiteetti - miten teknologia voi auttaa hyödyntämään kaikkien luovaa aivokapasiteettia

Organisaatioissa valmennustyötä tehdessämme huomiomme kiteytyvät kahteen pääongelmaan, jotka tuntuivat systemaattisesti häiritsevän yhteistyötä ja uusien luovien ideoiden löytymistä. Ensimmäinen liittyi kanssakäymistä haittaaviin siiloihin, hierarkiohin, rajoittaviin työroolehin ja ennakkoluuloihin.

Toinen ongelma kietoutui suoraviivaisten ja mekaanisten ajatusmallien ylivaltaan, josta on kovin haastaavaa päästä luovuutta suosiviin mielentiloihin.

Kysyimme itseltämme, että mitä jos työelämän ideoinnit, keskustelut ja luovat ongelman ratkaisut tehtäisiin yhdessä uudella, monimuotoisuutta suosivalla mielenkiintoisella tavalla, esimerkiksi virtuaalipeliä pelaamalla? Voitaisiin suunnitella vaikka firman strategiaa siirtymällä yhdessä maailmaan, jossa työroolit ja hierarkia riisutaan pois ja vapaudutaan perinteisestä yhdellä raiteella kulkevasta loogis-analyyttisestä ajattelusta.

Päädyimme kehittäämään Altogamen, virtuaalisen monipelaajaympäristön, joka tukee monimuotoisuutta ja jonka avulla kaikkien luovaa aivokapasiteettia voi ottaa käyttöön paremmin.

Perusajatuksena oli hyödyntää sellaisia virtuaalimaailman luomia mahdollisuuksia, joita kasvokkain tapahtuvissa tilanteissa on äärimmäisen haastavaa (jopa mahdotonta) toteuttaa. Siirtyminen 3D-virtuaalimaailmaan jo itsessään luo aivan uudenlaisen fiiliksen, jossa jokaisen on helppo heittäytyä.

Altogamessa osallistujien todellinen identiteetti häivytetään session ajaksi, jolloin kenenkään asemalla, iällä, sukupuolella tai etnisellä taustalla ei ole merkitystä. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus siirtää arkiminä ja -rooli hetkeksi sivuun, jolloin helpommin rohkaistuu ottamaan osaa keskusteluun omasta vakiokäyttäytymisestä poikkevalla tavalla. Huomio on siinä mitä sanotaan, ei siinä kuka sen sanoo. Kukaan ei pääse dominoimaan ja myös usein taka-alalla olevat hiljaisemmat ihmiset innostuvat kertomaan omia näkemyksiään uudella tavalla. Luovaa ajattelua Altogamessa stimuloidaan erityisesti kuvataiteen avulla.

Miten tämä sitten käytännössä toimii? Ajatellaanpa ongelmaa, jonka ratkaisemiseksi yleensä pidämme palaverin. Tapaamisessa pohdimme ratkaisua niissä rooleissa, jotka meillä organisaatiossamme on annettuna. Johtajilta odotetaan tietynlaista osallistumista, alaisilta jotain toisenlaista. Usein on niitä, joka ovat paljon äänessä, toiset taas tyytyvät olemaan hiljaa. Ongelmanratkaisuun kietoutuu usein paljon sellaisia elementtejä, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä itse ongelman kanssa, mutta ne voivat merkittävästi häiritä luovan ratkaisun löytymistä.

Meidän ajatuksemme oli haastaa ihmiset lähestymään ongelmanratkaisua aivan toisin hyödyntäen monimuotoisuutta ja luovuutta, hälventäen tyypillisiä vuorovaikutukseen liittyviä esteitä ja stereotypioita. Syntyi Altogame, tasa-arvoinen virtuaalinen ympäristö yhteistyöhön, innovointiin ja oppimiseen.

Mikäli haluat kuulla ratkaisustamme lisää, ota yhteys eija@altogame.com tai katso www.altogame.com.

Eija Mäkirintala

FT (Käyttäytymistieteet)

Lisää aiheesta HENRY:n tapahtumassa: 'Pelillisyyden monet kasvot - tule kokeilemaan, miten uusi ja erilainen pelimaailma auttaa toiminnan kehittämisessä ja hyödyntämään laajemman joukon aivokapasiteettia tehokkaammin' 14.03.2019 klo 09:00 - 10:30