05.03.2018

Työsuhteen päättymiseen liittyvä koulutusvelvollisuus

”Siis mikä?” ajattelee moni lukija tässä vaiheessa ja kuulee ensimmäistä kertaa työsopimuslain 7 luvun 13 §:stä, joka on ollut voimassa 1.1.2017 alkaen. Sen mukaan vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistävän työnantajan on tarjottava tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanomalleen työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään koulutukseen ja valmennukseen, jos työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Säännöksen tavoitteena on edistää tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottavien työntekijöiden mahdollisimman nopeaa uudelleentyöllistymistä. Laissa ei ymmärrettävistä syistä ole tarkemmin määritelty koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa, vaan siitä sovitaan työnantajan ja henkilöstön kesken työpaikoilla. Sen on kuitenkin oltava sisällöltään sellaista, että se edistää irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä, ja sitä koskevat periaatteet tulee kirjata työnantajan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Valmennuksen tai koulutuksen on vastattava arvoltaan joko kunkin työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa tai tämän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuuden koulutuksen järjestämiseen, tämän tulee maksaa työntekijälle edellä mainittu summa kertakaikkisena vahingonkorvauksena. Vahingonkorvaus toisin kuin työnantajan työntekijälle kustantama valmennus ja koulutus katsotaan työntekijän veronalaiseksi tuloksi.

Valmennus ja koulutus voidaan järjestää joko kullekin irtisanottavalle tarjottavana henkilökohtaisena tai ryhmäkohtaisena palveluna. Lain lähtökohta on kuitenkin se, että työntekijän valmiuksia työllistyä uudelleen arvioidaan valmennuksia ja koulutuksia suunniteltaessa yksilökohtaisesti. Lain tavoitteet huomioiden tämä on ymmärrettävää. Massakoulutukset eivät myöskään sovi kovin hyvin irtisanomistilanteisiin. Ne eivät useinkaan motivoi irtisanottuja eivätkä tosiasiallisesti auta uudelleentyöllistymisessä. Tästä syystä markkinoille onkin luotu uudenlainen väline, Koulutusseteli, joka tarjoaa työnantajalle helpon sekä kustannustehokkaan tavan täyttää koulutusvelvollisuus ja työntekijälle puolestaan mahdollisuuden valita itse haluamansa koulutus tai valmennus.

Palveluun kuuluu olennaisena osana työntekijän tekemä osaamiskartoitus, joka auttaa tätä arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan ja sitä kautta valitsemaan juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivaa koulutusta. Vastaavasti kouluttajat voivat tarjota työntekijälle tämän tarpeisiin räätälöityjä koulutuspaketteja. Tämä puolestaan motivoi työntekijää kehittämään osaamispääomaansa omista lähtökohdistaan ja edesauttaa näin uudelleentyöllistymistä.

Koulutussetelin avulla työnantaja käytännössä ulkoistaa velvoitteensa kartoittaa työntekijän yksilölliset tarpeet sekä suunnitella ja toteuttaa niiden mukainen koulutus. Työnantaja täyttää velvoitteensa ostamalla kullekin irtisanotulle laissa säädetyn määrän Koulutusseteleitä. Työntekijä puolestaan pääsee kehittämään juuri niitä osaamisalueita, joissa hän tarvitsee tukea.

Adinum Koulutusseteli – motivaation verran edellä.

OTL, VT Esa Schön

www.koulutusseteli.com

Tule kuuntelemaan lisää aiheesta HENRYn aamutapahtumaan Työnantajan koulutusvelvollisuus työsuhteen päättyessä: Milloin, miksi ja miten? + WEBINAARI 20.3.2018 Tule keskustelemaan ja kuulemaan miten ratkaiset sekä täytät koulutusvelvollisuuden nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tilaisuudessa käydään lävitse myös YT-lain toimivuutta ja kuinka sitä voisi kehittää.