28.04.2020

Tiimicoaching Ouran unidataa hyödyntäen

Koronatilanne vaikuttaa meihin jokaiseen. Stressiä ja paineita luo erityisesti epävarmuus siitä, miten kauan poikkeustilanne jatkuu. Epävarmuus, muutos, kiire ja kova vauhti stressaavat meitä normitilanteessakin, mutta palautuminen on yksilöllistä. Unen tehtävänä on palauttaa, huuhtoa kuormitusta. Tutkimukset kertovat kuitenkin, että joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii uniongelmista. Tällä on merkittävät vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, ja seuraukset näkyvät työelämässä ja organisaatioiden menestymisessä.

Työelämä on jatkuvan muutoksen aikaa, jota ei hallitse kukaan. Eikä muutoksen ohjaamisessa tai hallinnassa saavuteta kestäviä tuloksia yksin. Tulevaisuus tehdään tiimeinä. Tätä avaa neurotieteellinen tutkimus ja koko ajan lisääntyvä ymmärrys ihmisaivoista.

Vanhat aivomme, nykyaika ja muutos

Ydinasia on ymmärtää, että nykyihmisen aivot ovat vanhat. Siitä mitä tämä tarkoittaa, suomalaiset aivotutkijat Minna Huotilainen, Mona Moisala ja Katri Saarikivi ovat kirjoittaneet ja puhuneet viime vuosina kiitettävän paljon. Nyky-yhteiskunta on kovin erilainen kuin se ympäristö, johon ihmisaivot ovat optimaaliset ja tästä meidän ongelmamme työelämässä syntyvät.

Esimerkiksi muutoksen tekeminen on ihmiselle vaikeaa ja pysyvän muutoksen tekeminen on tosi vaikeaa, koska ihmisaivot rakastavat rutiineja. Rutiinit säästävät energiaa. Energiansäästö onkin ihmisaivojen ensimmäinen prioriteetti.

Unen merkitys

Kun poikkeustilanteessa tai muutoksen pyörteissä työpäivä stressaa, vaikuttaa se heti seuraavan yön uneen. Kun nukkuu yönsä huonosti, vaikutukset näkyvät seuraavana päivänä. Kärsimättömyys, näköalan kaventuminen, keskittymisvaikeudet ja tunteiden säätelyn ongelmat häiritsevät omaa työtä ja vaikuttavat yhteistyöhön. Ja kierre on valmis. Pitkittynyt stressi arjessa vaikuttaa mantelitumakkeeseen, jossa stressi ja pelko syntyy. Etuotsalohkon tehtävänä on jarruttaa, tyynnyttää mantelitumaketta – tuoda harkintaa tilanteeseen. Mutta jatkuvassa stressitilanteessa tämä ei enää toimi, stressi viriää herkemmin ja sitä on vaikeampi tyynnyttää. Uniongelmissa tämä kaikki näkyy.

Unessa aivot työskentelevät yhtä paljon tai enemmänkin kuin valveilla. Uni on aivojen työtä, aivojen hyväksi, aivojen avulla. Siksi me Caleidoconsissa hyödynnämme unidataa kehittämisen katalyyttina. Kun ymmärtää paremmin omia stressoreitaan, löytää myös keinoja vähemmän stressaavaan työ- ja elämäntapaan.

Mahdollinen muutos

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että muutos on mahdollinen, mutta kestävään muutokseen ei ole oikotietä. Sen me ammatticoachit olemme sisäistäneet peruskoulutuksessa. Siksi yhteistyö coachin kanssa on aina prosessi. Muutos vaatii aikaa ja energiaa. Kestävän muutoksen tekeminen edellyttää kokeiluja, reflektointia ja johdonmukaisuutta, sinnikkyyttä ja oppimista. Omat oivallukset ovat välttämättömiä kaikelle oppimisille. Ei kannettu vesi kaivossa pysy, on erinomainen metafora valaisemaan tätä.

Tiimicoachingin vaikuttavuus tulee siitä, että hyödynnämme ihmisen sosiaalista muistia. Ihmisen vanhat aivot merkitsevät myös sitä, että sosiaaliset tarpeet ovat meille fundamentaalisia. Näitä emme aina edes tiedosta. Caleidocons™ tiimicoaching tuo aivoystävälliset menetelmät kehittämiseen. Jos et toimi aivoystävällisesti, toimit aivoja vastaan.

Tervetuloa mukaan vuorovaikutteiseen webinaariin Pysyvästi vähemmän stressiä Ouran sormuksella ja kuuden pysähdyksen taktiikalla torstaina 7.5.2020 klo 9-10. Webinaarissa jaamme pilottitiimimme kokemuksia, yksilöllisiä oivalluksia ja miten asiantuntijatiimin yhteistyö hyötyi.

Päivi Äijälä ja Anjariitta Savolainen

Founding Partners
Caleidocons Oy

Päivi ja Anjariitta ovat ICF:n näyttötutkinnon suorittaneita ammatticoacheja ja he ovat tehneet tiimicoacheina yhteistyötä edelläkävijäyritysten ja tutkijoiden kanssa v. 2013 alkaen. Heidän teesinsä on, että neurotiede tekee saman perusteellisen muutoksen ihmisten kehittämiselle minkä digitalisaatio tekee työlle.

Ymmärtämällä enemmän ihmisaivoja, stressiä ja unta onnistumme yhteistyössä paremmin. Yhteistyö tutkijoiden kanssa ja tieteeseen perustuva lähestymistapa on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. He ovat puhuneet Caleidocons™ lähestymistavasta ja aivoystävällisistä tiimimenetelmistä ammattikehittäjille useissa globaaleissa konferensseissa. Kesällä 2019 Caleidocons sai ammatticoachien parhaan mahdollisen laatusertifikaatin, kun globaali International Coaching Federation hyväksyi Caleidoconsin tiimivalmennuksen. Caleidocons on osa Terkko Health Hub -yhteisöä.