Webinaarisarja 2/2: Työsuhteen päättäminen sairausperusteella

23.11.2023 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

HENRY:n aamuwebinaarissa keskitytään työsuhdeasioihin erikoistuneen asianajajan johdolla työsuhteen päättämiseen sairausperusteella. Webinaarissa saat vastauksen muun ohella seuraaviin kysymyksiin:

- Milloin työsuhteen päättäminen on mahdollista työntekijän työkyvyn alentuessa terveydentilasta johtuvasta syystä?
- Milloin ja missä tilanteissa työnantajan on selvitettävä mahdollisuudet kohtuullisiin mukautuksiin?
- Minkälaista näyttöä työnantaja voi työkyvyn alentumisesta saada?
- Minkälaisia haasteita voi tulla eteen sairausperusteista työsuhteen päättämistä koskevassa oikeudenkäynnissä?
 
Henkilöesittely

Alexa Kavasto VALO Partners Oy:stä on työoikeuteen erikoistunut asianajaja, yrittäjä, jonka mielestä juridiikan on oltava ymmärrettävää, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä. Alexalla on usean vuoden monipuolinen kokemus erilaisten työsuhteeseen liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Työoikeus on Alexan intohimo, minkä takia hän tekee toimeksiantojen ohella yliopistolla työoikeuden alaan kuuluvaa väitöskirjaa ja luennoi.
Alexa on kirjoittanut useita työoikeudellisia julkaisuja ja kirjoja. Niissä on käsitelty erityisesti työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn liittyviä teemoja. Alexan väitöskirjatyö keskittyy työnantajan velvoitteisiin työntekijän työkyvyn alentuessa.


Työsuhteen päättäminen sairausperusteella

Päättämiskynnyksen ylittyminenmyksi sairaus vs. erisyiset sairauspoissaolot ei sairauspoissaoloja
- Kohtuulliset mukautukset päätettäessä työsuhdetta sairausperusteella
- Näytön hankkiminen
- Eräitä prosessuaalisia kysymyksiä

Ilmoittautuminen alkaa: 29.08.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 22.11.2023

Ilmoittaudu tapahtumaan