WEBINAARI: YT-neuvottelujen inhimillinen puoli

11.02.2021 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen yrityksessä käynnistää monia prosesseja. Yleensä kiinnitetään huomiota juridiseen prosessiin ja sen etenemiseen lain edellyttämällä tavalla oikeilla askelmerkeillä.  

YT-neuvottelut (käynnistävät) herättävät myös (luonnollisesti) erilaisia tunnetiloja, pelkoja ja huolta. Jos yrityksessä ei osata hoitaa YT-neuvottelujen inhimillistä puolta, seuraukset voivat olla yllättäviä ja inhimilliset menetykset huomattavia. Huonosti hoidetusta prosessista aiheutuu yritykselle myös mainehaittaa.

Webinaarissa käsitellään YT-neuvottelujen inhimillistä puolta:

- Irtisanottavien kannalta
- Yrityksessä jatkavan henkilöstön kannalta
- Johtajien ja esimiesten kannalta

Marketta antaa käytännön toimintamallin seniorin ja esihenkilön aktiiviseen vuorovaikutukseen,  joka energisoi ja  lisää työn merkityksellisyyttä. 

www.markettarantama.fi
Linkedin: Marketta Rantama
 @RantamaMarketta

Ilmoittautuminen alkaa: 16.12.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 10.02.2021

Ilmoittaudu tapahtumaan