WEBINAARI: Sukupolvimyytit työelämässä – mihin ikäkäsityksiin johtamisemme perustuu tulevaisuudessa?

27.04.2021 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Työikäisen väestön ikääntyminen on nostanut hiljattain esiin uudenlaisen keskustelun sukupolvien roolista työelämässä. Tutkijat ovat kyseenalaistaneet arkipuheessa vakiintuneita käsityksiä Y, X ja muiden sukupolvien olemassa. Nämä stereotyyppiset käsitykset eivät näytä perustuvan tieteeseen ja saattavat jopa pahimmillaan tuottaa ikään liittyviä ennakkoluuloja. Kuinka sukupolvista tulisi puhua ja kuinka eri-ikäisyyteen tulisi suhtautua organisaatiossa? Esityksessä tarjotaan keinoja iän merkityksen syvällisemään ymmärtämiseen osana henkilöstöjohtamista. Puheenvuorossa toivotaan keskustelua näiden ilmiöiden esiintymisestä suomalaisessa henkilöstöjohtamistyössä.

Monika von Bonsdorff on johtamisen apulaisprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa tarkastellaan yrittäjien eläkkeelle siirtymisprosessia. @vonbonsdorffx2
 

Ilmoittautuminen alkaa: 17.03.2021
Ilmoittautuminen päättyy: 26.04.2021

Ilmoittaudu tapahtumaan