WEBINAARI: Nordic HR Survey 2019 – digitaaliseen murrokseen vastaamisessa tarvitaan uutta ja yhtenäisempää johtamista

01.04.2020 klo 09:00 - 10:00

Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

HUOM! Tilaisuus pidetään vain webinaarina.

Tervetuloa kuulemaan EY:n ja Henryn kyselytutkimuksen tuloksista. Käymme läpi tulosten pääteemoja liittyen ketterän organisaation kehittämiseen, kulttuurin rooliin ja näiden asettamiin odotuksiin johtajuudelle.
 
  • - Merkittävin tekijä kilpailukyvyn ja muutosvalmiuden varmistamisessa on yhteinen näkemys organisaation visiosta, yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista.
    - Muutoskyvykkyyden kehittäminen tulee tapahtua johdetusti organisaation eri tasoilla.
    - Kirkas visio ja yhteiset toimintatavat lisäävät itseohjautuvuutta, päätöksenteon nopeutta, innovatiivisuutta ja yksilöiden halua kehittyä.
    - Tutkimuksen mukaan vain 4,5 % organisaatioista kokee, että heillä on tarvittavat kyvykkyydet innovointiin koko organisaation laajuudella, mikä kertoo siitä, että matka on vielä kesken.
 
Tulokset esittelee EY:n People Advisory Services -palveluista vastaava johtaja Mia Norhomaa.
Mia toimii organisaatioiden transformaatioiden ja integraatioiden parissa ja on mukana rakentamassa kestäviin toimintatapoihin perustuvia johtamiskäytäntöjä ja kasvukulttuuria.
 
Voit ladata raportin täältä: https://emeia.ey-vx.com/5479/135971/landing-pages/pohjoismaidenhrtutkimus-lyhennelma-10022020-final.pdf
 
Vuoden 2019 Nordic HR Surveyn tutkimusteemana oli organisaatioiden joustavuus ja sopeutumiskyky. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kuinka pohjoismaiset organisaatiot ovat ottaneet muutoksen omakseen ja minkälaisia toimenpiteitä kyselyyn vastanneet organisaatiot ovat tehneet sopeutuakseen murrokseen. Pohjoismaiset organisaatiot ovat viimeisen kolmen vuoden aikana panostaneet erityisesti tiimityöskentelyyn, teknologiaan ja prosessien tehostamiseen. Kehityshankkeet ovat kuitenkin vielä yksikkö- tai toimintokohtaisia, pistemäisiä ja pilottikeskeisiä.
 
Nordic HR Survey -tutkimus 2019 on tehty yhteistyössä pohjoismaisten HR-järjestöjen kanssa (HENRY, Dansk HR, mannauður, Sveriges HR Förening ja HR Norge). Tutkimus suoritettiin online-kyselytutkimuksella lokakuussa 2019 HR-johtajille ja -ammattilaisille suomalaisen HENRY ry:n sekä edellä mainittujen pohjoismaisten sisarjärjestöjen kautta. Yhteensä tutkimukseen vastasi 812 HR-ammattilaista, joista suomalaisia vastaajia oli 161. 71% vastaajista kuului HR-johtoon tai muihin ylimpiin johtotehtäviin.

Ilmoittautuminen alkaa: 05.03.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2020

Ilmoittaudu tapahtumaan