WEBINAARI: Johtaminen kompleksisessa maailmassa

15.04.2020 klo 09:00 - 10:00

Osoite: Webinaari
Järjestäjä: Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Yhteiskuntien ja organisaatioiden sanotaan muuttuvan yhä kompleksisimmiksi ja monitulkintaisimmiksi. Tästä johtuen meidän olisi hyvä ymmärtää, mitä kompleksisuus oikeastaan on ja miten se vaikuttaa elämän eri osa-alueisiin yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden tasoilla. Kompleksisuus on laaja teema, mutta sillä tarkoitetaan esimerkiksi asioiden ja ilmiöiden vahvaa yhteen kietoutumista. Tämä yhteen kietoutuminen johtaa siihen, että kompleksisia ilmiöitä ei ole hyödyllistä ratkoa perinteisin keinoin. Tarvitaan uusia toimintamalleja, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja käsittelemään  kompleksisuudesta kumpuavia haasteita.
 
Uunituore kirja ”Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen” (toim. Vartiainen & Raisio 2020, Gaudeamus) käsittelee edellä mainittuja teemoja  erittäin monipuolisesti sekä tutkitun tiedon että käytännön esimerkkien varassa. Tervetuloa keskustelemaan kompleksisuudesta ja sen merkityksestä omaan elämääsi ja työhösi.
 
Ohjelma:
 
Kompleksisuus, kirjan tausta ja kokonaisuus
  • - Kompleksisuus ja kirjan kokonaisuus, HTT, professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto
    - Kompleksisuusverkostosta voimaa, työelämäasiantuntija Susanna Gardemeister, Keva
Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen kompleksisissa organisaatioissa
  • - Kompleksisuusjohtajuuden jännitteet, FT Annastiina Mäki, johtava konsultti, Psycon
    - Henkilöstöjohtamisen dilemmat uudistuksissa, TkT Terttu Pakarinen, Tmi CompOrganisations ja dos., HTT Seija Ollilla, SOConsulting
Susanna Gardemeister työskentelee Kevan työelämäpalveluissa työkykyjohtamisen kehittämistehtävissä. Keva on ainoa työeläkelaitos, jolla on lakisääteinen tehtävä työkykyriskin torjunnassa. Kompleksisuusajattelutapa tukee merkittävästi tätä tehtävää.
 
Annastiina Mäki, FT, KL, on johtajuustutkija ja -kehittäjä, joka työskentelee johtavana konsulttina Psycon Oy:llä. Hän toimii johdon valmentajana sekä luotsaa johtamisen ja kulttuurin kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Annastiinalla on monipuolinen kokemus erilaisista johtamis- ja kehittämistehtävistä suurissa yritys- ja julkisorganisaatioissa. Erityisinä intresseinä ovat osallisuuden ja itseohjautuvuuden johtaminen, johtamispuheen vaikuttavuus, johtajuus kompleksisissa työympäristöissä sekä johtajuuskulttuurin kehittäminen, josta hän on myös väitellyt.
 
Terttu Pakarinen, TkT, PsL (työ- ja organisaatiopsykologi) on väitellyt henkilöstöjohtamisesta kompleksisissa organisaatiouudistuksissa. Hänellä on pitkä kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä sekä työelämän, henkilöstötyön ja johtamisen kehittämisestä erityisesti kuntasektorilla. Kirjoittaminen on painottunut henkilöstöjohtamiseen ja tuloksellisuuteen. Innostus organisaatioiden tutkimiseen ja kehittämiseen on johtanut työn jatkamiseen toiminimellä.

Ilmoittautuminen alkaa: 04.02.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 14.04.2020

Ilmoittaudu tapahtumaan